REALIZOVANÉ PROJEKTY

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3. NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Dostupné vzdělávání v každém věku

Projekt mobility v rámci celoživotního učení

Zkvalitněním výuky k lepšímu uplatnění absolventů

Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům

Ukončené projekty