REALIZOVANÉ PROJEKTY

Odborné stáže žáků SOŠ a SOU stavební Kolín v zahraničí

Odborné stáže žáků SOŠ a SOU stavební Kolín na Slovensku

Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín

Čteme a poznáváme se školou

Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Dostupné vzdělávání v každém věku

Projekt mobility v rámci celoživotního učení

Zkvalitněním výuky k lepšímu uplatnění absolventů

Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům