STUDENT

Pro studenty

UCHAZEČ

Pro uchazeče

Veřejnost

Pro veřejnost

Aktuality

Novinky o nás

Uzavření školy dle nařízení vlády

Pokyny k distančnímu studiu žáků
Z rozhodnutí vlády České republiky se od středy 11. března 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků a studentů na základních, středních školách, odborných učilištích a univerzitách. Vyhlášené opatření platí na dobu neurčitou. V rámci těchto opatření je zrušena rovněž praktická výuka žáků na smluvních pracovištích.
Všichni žáci SOŠ a SOU stavební mají povinnost sledovat průběžně emailovou komunikaci v systému Bakaláři nebo SOS-Storage, plnit a odesílat v těchto systémech svým vyučujícím stanovené úkoly ve stanovených termínech. Vyučující budou prostřednictvím systémů průběžně zadávat žákům a studentům úkoly a poskytovat konzultace – zejména k maturitním a závěrečným pracím, ale i jiné potřebné konzultace.
V době mimořádného opatření jsou zrušeny veškeré aktivity SŠ, včetně kroužků, školení, výjezdů.
Třídní schůzky plánované na 18.3.2020 a 25.3.2020 se odkládají.
Po dobu mimořádného opatřené jsou omezeny i veškeré pronájmy a aktivity realizované v prostoru SŠ.
Stravování pro žáky bude centrálně odhlášeno a peníze budou použity na další stravování po opětovném nástupu do školy.
Uchazeči, kteří podali přihlášku ke studiu na naší škole, budou o dalším postupu (informativní schůzka, přijímací zkoušky) informováni telefonicky nebo e-mailem co nejdříve.
Další informace budou zveřejňovány zde nebo pomocí Bakalářů.

Nový studijní obor
Představujeme nový studijní obor Stavebnictví – zaměření design interiéru a pozemní stavitelství

Více informací naleznete zde.

Řemeslo má zlaté dno – volnočasový kroužek pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ.

Náš projekt

Pamětní kameny připomínající oběti holocaustu.

Odkaz na web zde.

Partnerské školy

Německo

       Slovensko

             Slovensko

     Maďarsko

      Itálie