STUDENT

Pro studenty

UCHAZEČ

Pro uchazeče

Veřejnost

Pro veřejnost

Aktuality

Novinky o nás

Nový studijní obor


Představujeme nový studijní obor Stavebnictví – zaměření design interiéru a pozemní stavitelství

Více informací naleznete zde.

Řemeslo má zlaté dno – volnočasový kroužek pro žáky 6. – 9. ročníků ZŠ.

Náš projekt

Pamětní kameny připomínající oběti holocaustu.

Odkaz na web zde.

Organizace výuky od 7.12.2020

Třídy, které chodí do školy, na praxi a na OV od 25.11.2020,  pokračují ve výuce nadále podle svých rozvrhů hodin.

Nově se od  pondělí 7.12.2020  u ostatních žáků, kteří se dosud vzdělávali distančním způsobem,  přechází u teoretického vyučování na režim rotační výuky – střídání celých tříd po týdnech.

V sudém týdnu tedy půjdou do školy kromě závěrečných ročníků i tyto třídy: S1A, S2A, ME1, ME2, P1A, E2, I1, TR1. V lichém týdnu to budou třídy S1B, S2B, S3, ME3, P1B, E1, I2, TR2, Z1M1, Z2M2, K1T1, K2T2.

Školní jídelna bude v provozu a umožní odběr obědů v rámci školního stravování.

Ostatní ročníky pokračují v distanční teoretické výuce. Distanční výuka je povinná a eventuální neúčast musí být řádně omluvena. Žákům budou zadávány úkoly prostřednictvím školního Google účtu.

S vyučujícími lze domluvit individuální konzultace.

V případě ztráty hesla ke školnímu účtu Google kontaktujte:

miskovsky@stavebnikolin.cz

V případě ztráty hesla k Bakalářům kontaktujte:

hanka@stavebnikolin.cz

Pokud potřebujete vydat potvrzení o studiu kontaktuje:

stastkova@stavebnikolin.cz – 603 179 342

INFORMACE PRO ŽÁKY PRVNÍCH ROČNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021

V přílohách naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021.

Seznam doporučených učebnic

Prezentace školy

Modelumpus 2020

Více informací zde.

Partnerské školy

Německo

       Slovensko

             Slovensko

     Maďarsko

      Itálie