Dvouleté s maturitou
64-41-L/51 Podnikání

Studijní obory jsou nástavbovým studiem pro absolventy tříletých učebních oborů. Absolventi studijních oborů, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, získají úplné střední odborné vzdělání a teoretické předpoklady ke složení tzv. mistrovské zkoušky a k soukromému podnikání v oboru. V případě zájmu o další studium se mohou absolventi ucházet o pomaturitní studia stejně, jako absolventi ostatních druhů středních škol poskytujících úplné střední odborné vzdělání. Studium je možno realizovat v denní formě.