Tříleté s výučním listem
26-51-H/02 Elektrikář
23-55-H/01 Klempíř
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
33-56-H/01 Truhlář
36-52-H/01 Instalatér
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník
36-56-H/01 Kominík

36–52–H/01 Instalatér

V učebním oboru se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím a technologiemi výroby.

V přípravě na povolání Instalatér si žák vytváří předpoklady k tomu, aby byl schopen orientovat se ve výkresové části projektové dokumentace staveb. Naučí se provádět montáž, udržování a opravování vodovodních, odpadních, plynovodních a topných rozvodů a zařízení. Spojování různých materiálů svářením, lepením a jinými technikami, osazování a připojování různých zařízení, regulace, provádění zkoušek a uvádění do provozu.

V přípravě na povolání Instalatér se žák naučí:
  • zpracovávat kovy
  • provádět zdravotně technická zařízení budov (odpadní a vodovodní rozvody, ležaté potrubí, rozvody studené a teplé vody)
  • klást požární rozvody – hydranty
  • montáž zařizovacích předmětů
  • sestavovat a osazovat otopná tělesa a kotlů
  • montáž ústředního teplovodního a parního vytápění
  • montáž domovních plynovodů, spotřebičů
Součástí výuky jsou svářečské kurzy:
  • základní kurz – svařování plamenem Z–G1 (nově ZK-311W 01)
  • plasty D–U7 (nově kurz č.2)
  • měď D–L6 (nově W 31)

Neoddělitelnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

V průběhu školního roku se provádějí exkurze a zájezdy na stavební výstavy a předváděcí akce stavebních firem ( seznamování s jejich výrobními programy )

Škola se stala KRAJSKÝM CENTREM CECHU TOPENÁŘŮ A INSTALATÉRŮ PRO VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU INSTALATÉR

Absolventi učebního oboru INSTALATÉR, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních odborných škol.