Tříleté s výučním listem
26-51-H/02 Elektrikář
23-55-H/01 Klempíř
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
33-56-H/01 Truhlář
36-52-H/01 Instalatér
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník
36-56-H/01 Kominík

33-56-H/01 Truhlář, truhlářka

V učebním oboru se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím, stroji a zařízeními a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a nábytku. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné ke zpracování dřevařských polotovarů a ostatních materiálů. Zabývají se konstrukčním řešením a technologiemi výroby stavebně truhlářských výrobků a výrobou nábytku a zařízení.Žáci si osvojují poznatky o sušení materiálů, seznamují se s dřevo- obráběcími nástroji, s funkcí strojů a zařízení a jejich údržbou.

Žák se seznámí s ručním opracování dřeva, provádí konstrukční spoje, jednoduché sklenářské práce, zhotovuje stavebně truhlářské výrobky (obklady stěn a stropů, výroba oken, dveří, vrat a schodů, osazování příček…), zhotovuje jednoduchý nábytek (typy skříňového, stolového a sedacího nábytku, kuchyňské linky…), provádí povrchovou úpravu dřevěných konstrukcí (lakování – moření…)

Cílem výuky je schopnost žáků samostatně řešit problémové úkoly, provádět jednoduché technické výpočty, správně zacházet a hospodařit se surovinami a materiály aj.

Neoddělitelnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

V průběhu školního roku se konají exkurze a zájezdy na výstavy jako jsou např.: FOR ARCH, PRAGOLIGNA PRAHA, STAVITEL. Součástí výuky jsou také předváděcí akce stavebních firem a seznamování s jejich novými výrobními programy.

Absolventi učebního oboru Truhlář, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních odborných škol.