Tříleté s výučním listem
26-51-H/02 Elektrikář
23-55-H/01 Klempíř
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
33-56-H/01 Truhlář
36-52-H/01 Instalatér
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník
36-56-H/01 Kominík

23–55–H/01 Klempíř - stavební výroba

V učebním oboru se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím a technologiemi výroby. Osvojují si dovednosti a návyky potřebné k provádění klempířských prací.

V přípravě na povolání Klempíř se žák naučí organizovat svoji práci a je schopný číst jednoduché stavební výkresy, provádět výrobky dle výkresové dokumentace, znát vlastnosti jednotlivých materiálů a jejich správné používání, včetně technologických postupů, dodržovat bezpečnost práce a používat pracovní pomůcky.V přípravě na povolání Klempíř se žák naučí:
  • provádět ruční zpracování kovů (řezání, pilování, ruční stříhání, vrtání, řezání závitů…)
  • základní klempířské práce (rovnání – ohýbání materiálu, zakružování, pájení , lepení…)
  • povrchové úpravy plechů
  • výrobu jednoduchých klempířských dílců a výrobků (žlaby, kolena, hrdla, střešní okna…)
  • krytí střech různými druhy krytin (pokrývačské práce…)
  • jednoduché zednické práce
  • zhotovit a osadit složitější stavební a průmyslové výrobky
  • provádět základní tesařské a pokrývačské práce

Neoddělitelnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,požární ochrany a hygieny práce.

V průběhu školního roku se provádějí exkurze a zájezdy na stavební výstavy a předváděcí akce stavebních firem / seznamování s jejich novými výrobními programy

Absolventi učebního oboru Klempíř, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních odborných škol.