Tříleté s výučním listem
26-51-H/02 Elektrikář
23-55-H/01 Klempíř
39-41-H/01 Malíř a lakýrník
33-56-H/01 Truhlář
36-52-H/01 Instalatér
36-64-H/01 Tesař
36-67-H/01 Zedník
36-56-H/01 Kominík

26–51–H/02 Elektrikář

V učebním oboru se žáci seznamují s materiálovou základnou, nářadím a technologiemi výroby.

V přípravě na povolání Elektrikář si žák vytváří předpoklady k tomu, aby byl schopen orientovat se ve výkresové části projektové dokumentace staveb.

V přípravě na povolání Elektrikář se žák naučí:
  • provádět základní elektromontážní a elektroinstalační práce
  • získá základní informace o elektrotechnických předpisech (ČSN –EN, proudové soustavy a napětí, krytí elektrických předmětů…)
  • základní elektromontážní a elektroinstalační práce (bytové instalace, instalace vodotěsné a prachotěsné, připojování rozvaděčů, osvětlení, jištění…)
  • provádění přípojek, kabelové vedení
  • provádění slaboproudé instalace
  • montáž a opravy elektrických zařízení
  • připojování elektrických strojů a motorů
  • připojování elektrických spotřebičů a měřících přístrojů
  • opravování elektrických spotřebičů, práce s počítačem, využití měřících přístrojů, revize el. nářadí, spotřebičů a objektů, zabezpečovacích systémů
Výuka žáků směřována k poznávání norem ČSN … EN…

Žák se naučí používat měřicí přístroje–např. ZEROTEST, DIGI-LUXMETR, PU 550, PU 431, DIGIOHM 20, REVEX 51, FITEST 45…

Neoddělitelnou součástí výuky je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

V průběhu školního roku se provádějí exkurze a zájezdy na stavební výstavy a předváděcí akce stavebních firem / seznamování s jejich novými výrobními programy/

Absolventi učebního oboru Elektrikář, kteří vykonali úspěšnou závěrečnou zkoušku, si mohou doplnit vzdělání zhotovením vyhlášky č. 50/78 Sb. § 5 a mohou se ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol.