Projekt ERASMUS+ KA1 Vzdělávací mobilita jednotlivců

V rámci projektu se žáci druhého a třetího ročníku oboru Truhlář zúčastní zahraničních stáží (v říjnu 2014 a 2015) ve Stredné odborné škole Poprad, Slovenská republika.

Žáci druhého ročníku Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení se zúčastní zahraničních stáží (v březnu 2015, 2016) ve Stredné odborné škole, Námestie SNP 5, Partizánske, Slovenská republika.

Cílem odborných stáží je umožnění žákům naší školy získávání odborných zkušeností a dovedností nejenom v rámci odborného výcviku na naší škole, ale i v jiné evropské zemi. Žáci mají možnost osvojit si nové pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce.

Žáci SOŠ a SOU stavební Kolín na zkušené v zahraničí.