Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem

Registrační č. projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0011
Období realizace: 2. září 2013 – 30. června 2015

Obsah projektu: Posílení přírodovědného a technického vzdělávání na středních a základních školách s cílem zvýšení atraktivity výuky na odborných školách, zvýšení motivace a zájmu žáků ZŠ a jejich zapojení do studia přírodovědných a technických oborů. Při realizaci projektu dojde k propojení počátečního vzdělávání se zaměstnavateli v regionu, a tudíž sladění požadavků trhu práce a obsahu vzdělávání budoucích absolventů. Projekt si klade za cíl rozvinout spolupráci mezi SŠ a ZŠ, přilákat ke studiu právě žáky základních škol, potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, kde jich je nedostatek. Svými aktivitami projekt ovlivní žádoucím směrem rozhodování žáků při volbě povolání a jejich snazší uplatnění na trhu práce. Cílovou skupinou projektu jsou především žáci škol a školských zařízení (SŠ, ZŠ), dále pracovníci škol a školských zařízení. Žáci základních škol se při volbě povolání rozhodují spíše podle atraktivity zvolené profese, než podle potřeb trhu práce. Přírodovědné a technické vzdělávání není dostatečně atraktivní, aby vzbudilo zájem žáků, proto je potřeba ukázat jim reálná prostředí středních škol s ukázkami toho, jak vzdělávání probíhá, co vše se budou učit a především, čemu se naučí. Žáci středních škol, kteří si technické a přírodovědné obory zvolili, budou mít možnost pracovat s moderními přístroji a technologiemi na půdě školy. S těmito technologiemi většinou pracují až ve firmách při exkurzích. Modernizace vybavení přispěje k zatraktivnění výuky a oboru jako takového a zvedne zájem o další vzdělávání například na vysoké škole apod.

Projekt „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ se blíží do cílové rovinky
Návštěva Univerzity Pardubice - dopravní fakulty Jana Pernera
Kroužek projektování v ArchiCADu
Projektový den – projektování
Exkurze
Vybrané hodiny fyziky a výtvarné výchovy
Metodický den č. 6 – Spolupráce SŠ a odborných firem
Metodický den č. 7 – Přírodovědné a technické obory na SŠ a ZŠ


SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ DÍLEN ODBORNÉHO VÝCVIKU A PŘEDSTAVENÍ VÝSTUPŮ

Harmonogram akceZákladní školy spolupracující v rámci projektu se Střední odbornou školou stavební a Středním odborným učilištěm stavebním Kolín, Kolín II, Pražská 112
Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Kolín, příspěvková organizace
Základní škola Kolín II, Bezručova 980
Základní škola v Kolíně IV., Prokopa Velikého 633
ZŠ a MŠ Cerhenice
Základní škola a Mateřská škola Červené Pečky, okres Kolín
Základní škola Zásmuky, okres Kolín

Exkurze SOŠ stavební a základních škol

V září 2013 zahájila SOŠ a SOU stavební Kolín projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem. Tento projekt je financován z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Součástí projektu je i spolupráce ZŠ a SŠ se zaměstnavateli. Žáci navštěvují vybrané firmy nejen regionální, ale i ty s celostátní či nadnárodní působností. Po exkurzích pak při následných workshopech zpracovávají PowerPointové prezentace na téma „Navštívená firma očima žáků“. Vlastní exkurze jsme mohly začít až poté, když byla smluvně zajištěna autodoprava v rámci projektu. Proto se první z nich uskutečnila až v měsíci dubnu. Přesto si myslíme, že za poměrně krátkou dobu 2 měsíců jsme uskutečnili hned několik velice zajímavých akcí.
První exkurzí byla cesta za poznáním výroby dřevotřískových desek a dvířek kuchyňského nábytku ve firmě Grena, a.s. ve Veselí nad Lužnicí. Zde jsme viděli nejen moderní výrobu, ale některé její části jsme i mohli i vyzkoušet.
Velice zajímavou byla i další exkurze do firmy Ciur a.s. v Brandýse nad Labem, kde jsme viděli moderní výrobu celulózových, dřevovláknitých a foukaných tepelných izolací.
Při další exkurzi do kutnohorské firmy Foxcon CZ, s.r.o. jsme si opět kromě prohlídky firmy vyzkoušeli i trochu z její výrobní činnosti. Tentokrát to byla cvičná montáž serveru.
Následovaly exkurze do našeho nejvýznamnějšího průmyslového podniku Škoda Auto a. s. v Mladé Boleslavi, kde jsme viděli nejen současnou výrobu, ale i slavnou minulost automobilky ve zdejším Škoda muzeu.
Jednou z nejúspěšnějších byla exkurze do supermoderního science centra iQLANDIA v Liberci. Zde se žáci seznámili s více než se čtyřmi stovkami originálních interaktivních exponátů. Poznání světa vědy techniky, ohromujících experimentů, ohnivých science show a chytré zábavy si vyzkoušeli velice zajímavou a přitažlivou formou.
Věříme, že ve stejně pozitivním a zároveň pracovním duchu se uskuteční i akce plánované na další školní rok.

Rok úspěšné realizace projektu
V minulém školním roce byly v rámci realizace projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ uskutečněné různé aktivity jako například Hodiny pracovního vyučování a praktických činností žáků ZŠ v dílnách odborného výcviku naší školy. Spolupráce se základními školami bude probíhat i v tomto školním roce. Naším přáním je, abychom žákům základních škol přiblížili praktické vyučování.
Více informací naleznete zde.

Kroužky pro žáky ZŠ
Naše škola v rámci projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ nabízí žákům sedmi spolupracujících základních škol volnočasové aktivity – kroužky. Tyto kroužky jsou bezplatné a vedou je zkušení pedagogové. Více informací naleznete zde.


Cizojazyčné obrázkové slovníčky
V rámci realizace projektu „Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem“ vznikají nově vytvořené produkty – cizojazyčné obrázkové slovníčky, které budou využívané při výuce žáků spolupracujících základních škol v dílnách odborného výcviku i při realizaci vybraných hodin fyziky a přírodopisu v laboratoři fyziky a měření. Obrázkové slovníčky jsou přizpůsobeny potřebám cílové skupiny – žákům základních škol i žákům vybraných učebních oborů - obor truhlář, tesař, klempíř, instalatér. Více informací naleznete zde.

Exkurze SOŠ a SOU stavební a základních škol
V průběhu září pokračovala spolupráce naší školy, spolupracujících ZŠ a vybraných firem. V rámci této spolupráce proběhly dvě exkurze, a to do firem DETOA Albrechtice s.r.o. a hydroelektráren společnosti ČEZ ve Slapech a Štěchovicích. Více informací naleznete zde.

Slavnostní otevření zmodernizovaných dílen na naší škole
V pátek 21. 11. 2014 se pod záštitou hejtmana Středočeského kraje Miloše Petery a statutárního zástupce hejtmana a náměstka hejtmana pro oblast školství, mládeže a sportu Milana Němce uskutečnilo slavnostní otevření dílen odborného výcviku a představení výstupů vzniklých v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem (reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0011). Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR. Více informací naleznete zde.
Ing. G. Škapová

Exkurze SOŠ a SOU stavební na ČVUT
Dne 12. 11. 2014 navštívili studenti SOŠ stavební, oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení budov Strojní fakultu ČVUT Praha. Akce se uskutečnila v rámci projektu Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem v klíčové aktivitě A2f - spolupráce s VŠ. Více informací naleznete zde.
Ing. Bc. Jaroslava Minaříková

Přehled vybavenosti materiálem v aktivitách A1a a A2a
Projekt Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem si klade za cíl investiční a metodickou podporu přírodovědného a technického vzdělávání na SŠ a ZŠ Středočeského kraje. Pro přehled investic do vybavenosti naleznete zde.
Mgr. K. Brezmenová

Exkurze SOŠ stavební a základních škol
V průběhu října pokračovala spolupráce naší školy, spolupracujících ZŠ a vybraných firem. Mezi nejúspěšnější patřily exkurze do supermoderního science centra iQLANDIA v Liberci. Více informací naleznete zde.
Mgr. J. Vokřál

Metodický den – Přírodovědné a technické obory SŠ a ZŠ
V rámci klíčové aktivity KA08 B2 se v konferenčních prostorách hotelu Theresia Kolín uskutečnilo dne 10.10.2014 setkání pracovníků SOŠ a SOU stavební Kolín, zástupců pozvaných SŠ a firem spolupracujících na projektu. Ředitel školy krátce informoval přítomné o průběhu hodin pracovního vyučování a pracovních činností v dílnách OV naší školy a také o vybraných hodinách fyziky, které dosud probíhaly na základních školách. V letošním školním roce budou již některé tyto hodiny probíhat ve z prostředků projektu vybudované laboratoři fyziky v budově SOŠ a SOU stavební Kolín. Více informací naleznete zde.
Mgr. J. Vokřál