Dostupné vzdělávání v každém věku


Název projektu: Dostupné vzdělávání v každém věku
Registrační číslo projektu: CZ.1.07/3.2.11/03.0161
Období realizace: 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014


I v tomto školním roce (2016/2017) nabízíme vzdělávací moduly pro širokou veřejnost. Jedná se konkrétně o tyty vzdělávací moduly:
• Svářečská škola - svařování plastů
• Svářečská škola - pájení mědi
• Vyhláška 50
• Dlaždič
• Zateplování
• Písemná a elektronická komunikace
• Finanční gramotnost
• Anglický jazyk

JEDNOTLIVÉ VZDĚLÁVACÍ MODULY BUDOU OTEVŘENY PODLE ZÁJMU ŠIROKÉ VEŘEJNOSTI.


Zhodnocení projektu "Dostupné vzdělávání v každém věku"
Projekt „Dostupné vzdělávání v každém věku“, který je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, rozšířil nabídku SOŠ a SOU stavební Kolín o nové programy zaměřené na vzdělávání veřejnosti. A jak zhodnotili proběhlé vzdělávací moduly jejich lektoři? Více informací naleznete zde.

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební v Kolíně je od ledna 2014 zapojeno do projektu financovaného z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt „Dostupné vzdělávání v každém věku“ rozšiřuje nabídku školy o nové programy, které jsou určeny široké veřejnosti se zájmem o další studium. Zkušenosti školy s počátečním vzděláváním a jeho provázaností s dalším vzděláváním dospělých jsou zárukou, že nově nabízené programy jsou připravovány přímo na míru studentům z řad široké veřejnosti s cílem pomoci jim nalézt lepší uplatnění na trhu práce. V rámci realizace projektu byla v dubnu tohoto roku uspořádána Burza modulů dalšího vzdělávání, jejímž hlavním cílem bylo podrobněji představit všech sedm klíčových aktivit - vzdělávacích modulů projektu: Svářečskou školu (svařování plastů, pájení mědi), Vyhlášku 50 pro elektrikáře, Dlaždiče, Zateplování, Písemnou a elektronickou komunikaci, Finanční gramotnost a Anglický jazyk. Jednotlivé moduly se naplno rozběhly v říjnu 2014. Odborní pedagogové připravili výukové materiály a příručky vzdělávání, které spolu s materiálovým vybavením k praktické výuce byly studentům poskytnuty bezplatně. Do modulů se celkem zapojilo 120 studentů. Sami studenti i odborní pedagogové byli velmi spokojeni s formou a obsahem studia. Kvalitně zpracované výukové materiály, moderní výukové prostředky i praktické ukázky jednoznačně přispěly k výborné atmosféře při výuce a kladnému hodnocení celého projektu. Obohaceni o nové zkušenosti se vzděláváním pro nás "netypických" studentů jsme se rozhodli pokračovat v nabídce vzdělávacích modulů i v příštím školním roce. Věříme, že v dnešní složité době je právě dostupné vzdělávání v každém věku klíčem nejen ke zvýšení konkurenceschopnosti na trhu práce, ale i k získání lepšího zaměstnání a seberealizace.

Ing. Gabriela Škapová


Projekt rozšiřuje nabídku školy o programy pro veřejnost se zájmem o další vzdělávání (DV), je založen na zkušenostech školy s počátečním vzděláváním a jeho provázanosti s DV. Projekt vychází z výsledků provedené analýzy zájmů a potřeb cílové skupiny a zvyšuje dostupnost různorodých studijních příležitostí pro široké spektrum uchazečů. Projekt je určen pro osoby se zájmem o další vzdělávání, které chtějí najít lepší uplatnění na trhu práce. Naplnění cílů bude dosaženo realizací osmi klíčových aktivit: Svářečská škola, Vzdělávací modul Vyhláška 50 pro elektrikáře, Vzdělávací modul Dlaždič, Vzdělávací modul Zateplování, Vzdělávací modul Písemná a elektronická komunikace, Vzdělávací modul Finanční gramotnost a Vzdělávací modul Anglický jazyk. Součástí projektu bude uspořádání Burzy jednotlivých modulů, na které budou široké veřejnosti představeny jednotlivé klíčové aktivity realizované v rámci projektu.

Webová prezentace projektu Dostupné vzdělávání v každém věku

Prezentace aktivity 1

Prezentace aktivity 2

Prezentace aktivity 3

Prezentace aktivity 4

Prezentace aktivity 5

Prezentace aktivity 6

Prezentace aktivity 7

Radek Hanka
tel. 777 12 55 98
hanka@ss-stavebnikolin.cz