Program Leonardo da Vinci – Projekt mobility v rámci celoživotního učení

V rámci projektu se žáci oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení zúčastní zahraniční stáže (říjen 2013, červen 2014). Zahraniční stáž se uskuteční ve Střední odborné škole, Námestie SNP 5, Partizánske, Slovenská republika.

Cílem odborné stáže je umožnění žákům naší školy získávání odborných zkušeností a dovedností nejenom v rámci odborného výcviku na naší škole, ale i v jiné evropské zemi. Žáci budou mít možnost osvojit si nové pracovní postupy a nástroje potřebné pro kvalifikovaný výkon povolání a pro uplatnění se na trhu práce. Odborná stáž v zahraničí přispěje k vytvoření schopností žáků adaptovat se na nové podmínky, schopnosti vyrovnávat se s různými neznámými situacemi a problémy, umět pracovat v týmu.

Odborná stáž je možná díky Národní agentuře pro evropské vzdělávací programy, Programu celoživotního učení - projekt Mobility -Leonardo da Vinci.