SOŠ a SOU stavební Kolín je zapojena do projektu VIP-RAMPS III. Tento projekt je zaměřen na zvýšení kvality poradenských služeb ve škole.

V rámci tohoto projektu je poskytováno školním speciálním pedagogem široké spektrum služeb žákům, pedagogům i rodičům.

Projekt je zaměřen na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, na žáky s potřebou vyrovnávacích a podpůrných opatření, na žáky s poruchami chování, sociálně znevýhodněnými žáky, nadanými žáky i na žáky s neprospěchem.

Speciálně pedagogické služby zajišťuje školní speciální pedagog Mgr. Ivana Zadáková.