V září 2012 zahájila škola projekt financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR pod názvem Zkvalitněním výuky k lepšímu uplatnění absolventů.

Více informací naleznete zde.


Výzva k podávání nabídek.
Výsledek výzvy k podávání nabídek.