Projekt UNIV 3 - podpora procesů uznávání, do kterého se naše škola zapojila, navazuje na systémový projekt UNIV a na aktivity individuálního projektu národního UNIV 2 KRAJE.
Projekt UNIV 3 byl zahájen v únoru 2012 a jeho předpokládané ukončení je v červenci 2014. .
.
Hlavním cílem je zkvalitnění systému rekvalifikací širokou podporou procesu uznávání výsledků předchozího učení a modernizací procesu akreditací, tzn.: .
1. podpořit realizaci procesů uznávání vytvořením 350 modulových programů dalšího vzdělávání (rekvalifikací), jejichž realizace zajistí přípravu účastníků na vykonání zkoušky podle hodnotících standardů a v souladu se zákonem č. 179/2006 Sb. .
2. rozvíjet praktické postupy a nástroje pro identifikaci a uznávání výsledků neformálního vzdělávání a informálního učení.
3. modernizovat proces akreditací.
4. podpořit rozvoj procesu uznávání cílenou propagací.

Naše škola se v rámci projektu UNIV 3 podílí na tvorbě programů dalšího vzdělávání podle standardů NSK, na vzdělávání podle těchto programů a na ověřování procesu uznávání výsledků předchozího učení. .
Na 2. pololetí školního roku 2013/2014 připravujeme pilotní ověřování profesní kvalifikace Zhotovitel zateplovacích systémů (36-022-H). .
Výuka bude probíhat v rámci projektu UNIV 3 a bude hrazena z prostředků ESF. .
Požadavky na účastníky kurzu: 18-65 let, základy vzdělání, trvalý pobyt mimo území hl. města Prahy. .
Na konci kurzu získají účastníci projektový certifikát. .

Více informací – Mgr. Anna Junková, junkova@ss-stavebnikolin.cz, 326 653 927.
Více informací o projektu naleznete zde: http://www.nuv.cz/univ3.