„Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín“V srpnu 2017 zahájila škola projekt financovaný z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR pod názvem „Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín“, s reg. č. „CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_035/0005329“. Projekt probíhá v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“)