„Čteme a poznáváme se školou“


Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/56.0829

K cílům projektu patří podpora realizace kurikulární reformy škol a školských zařízení. Projekt je blíže zaměřen na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti, výuku cizích jazyků a podporu výuky matematiky, přírodovědných a technických oborů.

V rámci projektu realizované aktivity na Střední odborné škole stavební a Středním odborném učilišti stavebním, Kolín II, Pražská 112:

• Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti (4 šablony)
• Zahraniční jazykový kurz pro učitele (4 šablony)
• Stínování pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí (5 šablon)
• Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky (2 šablony)

ŠKOLNÍ KNIHOVNA – seznam knih, které si žáci mohou vypůjčit ve školní knihovně.

Za jazykovými znalostmi do Anglie
Čtenářské dílny na naší škole
Shadowing