PřehledREALIZOVANÉ PROJEKTY

UNIV 3 KRAJE
OP VK 1.1 (01. 11. 2011 – 31. 10. 2012)
Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům
OP VK 1.5 (01. 09. 2012 – 31. 08. 2014)
Zkvalitněním výuky k lepšímu uplatnění absolventů
VIP-RAMPS III
LEONARDO DA VINCI (01. 07.2013 – 30. 06. 20142014)
Projekt mobility v rámci celoživotního učení
OP VK 3.2 (01. 01. 2014 – 31. 12. 2014)
Dostupné vzdělávání v každém věku
OP VK 1.1 (02. 09 2013 – 30. 06 2015)
Cestou přírodovědných a technických oborů napříč Středočeským krajem
OP VK 1.1 (01. 08. 2015 – 31. 01. 2015)
Čteme a poznáváme se školou
OP VVV (01. 08. 2017 – 30. 07. 2019)
Podpora výuky na SOŠ a SOU stavební Kolín
ERASMUS+ (01. 07. 2014 – 30. 06. 2016)
Odborné stáže žáků SOŠ a SOU stavební Kolín na Slovensku
• ČESKO – NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI – PROJEKTY S NĚMECKOU PARTNERSKOU ŠKOLOU
MODELUMPUS – PROJEKT SE ZÁKLADNÍMI ŠKOLAMI
ERASMUS+ (01. 07. 2016 – 30. 06. 2018)
Odborné stáže žáků SOŠ a SOU stavební Kolín v zahraničí
Implementace Krajského akčního plánu Středočeského kraje (1. 4. 2018 – 31. 3. 2020)