Rejdice 2003

V zimě roku 2003 se lyžařský kurz uskutečnil v Rejdicích.