Naše škola uzavřela na podzim roku 2015 smlouvu s firmou Metrostav, která zajišťuje podporu žáků vybraných učebních oborů. Metrostav je dlouhodobě nejsilnější stavební společností na tuzemském stavebním trhu. Působí po celém území České republiky a pracuje i na zakázkách v zahraničí – na Slovensku, v Polsku, v Norsku či na Islandu. Již 45 let buduje moderní stavby často vyžadující technologická řešení na samé hranici technických možností. Za jeho úspěchy stojí špičkové technologie a zejména kvalitní a loajální zaměstnanci. Bez schopných, odborně připravených pracovníků by firma nemohla dobře stavět náročné podzemní stavby, vodní díla, mosty či železobetonové a ocelové konstrukce. Své pracovní týmy Metrostav průběžně doplňuje. Techniky si už léta vybírá mezi nejlepšími studenty odborných škol – středních i vysokých. Své budoucí dělníky hledá mezi žáky středních technických škol.
Od roku 2007 proto spolupracuje se středními technickými školami na výchově vlastního řemeslnického dorostu. Jde o oboustranně prospěšný projekt, díky němuž může Metrostav každoročně přivítat ve svých řadách čerstvě vyučené dělníky. Smluvní žáci Metrostavu a jejich rodiče zase oceňují nejen finanční a materiální podporu při studiu, ale také možnost získat odbornou praxi a tolik vyhledávanou jistotu perspektivního zaměstnání po ukončení školy.

Našim smluvním žákům ve vybraných učebních oborech poskytujeme:

Během studia
• kvalitní tříleté střední odborné vzdělání se získáním výučního listu
• měsíční stipendium ve výši 800 - 1200 Kč
• zdarma pracovní oděv

Po úspěšném dokončení studia
• záruku přijetí do pracovního poměru
• jistotu pravidelného příjmu
• jistotu zaměstnání ve stabilní velké společnosti


V loňském školním roce podepsalo smlouvu s firmou Metrostav 10 žáků z oborů tesař, truhlář, elektrikách a zedník. Do projektu podpory mladých řemeslníků se mohou zájemci stále hlásit. Pokud splní podmínky pro podpis smlouvy (např. absolvují lékařskou prohlídkou se závěrem, že jsou způsobilí k výkonu řemesla, kterému se učí), může s nimi Metrostav smlouvu do konce školního roku ještě podepsat. Po podpisu smlouvy žáci získají měsíční stipendium (800,- Kč/měs. v 1. ročníku, 1 000,- Kč/měs. ve 2. ročníku a 1 200,- Kč/měs. ve 3. ročníku), pracovní oblečení a obuv a zavazují se odpracovat ve firmě 3 roky po vyučení.
Pro bližší informace kontaktujte Zuzanu Junkovou, mob.: 602 439 536, e-mail: zuzana.junkova@metrostav.cz
Více informací naleznete na: www.metrostav.cz