Inteligentní dům iNELS

V SOŠ stavební a SOU stavební Kolín byl instalován model tzv. „moderního domu“, a to za velké pomoci firmy OK-therm pana Dusílka z Kolína, která sestavila jak řídící panel, tak i maketu rodinného domu. Komponenty, včetně řídícího systému iNELS, jsou od firmy ELKO EP.
Jedná se o sestavu řídicího systému, umístěného na nosném rámu, spojeného s ovládacím panelem. Na panelu je zobrazen půdorys bytu se zabudovanými spínači pro jednotlivé okruhy v místnostech. Spínače jsou propojeny na sběrnici systému. Přes konektory je propojen kabelem vlastní model domu. Tak je možno sledovat sepnutí prvků jak v domě, tak na ovládacím panelu. Jeden za spínačů pak slouží jako centrální vypnutí při odchodu z domu. Simulace chodu žaluzií je provedena dvoubarevnými LED diodami. Světla v ložnici a v obývacím pokoji je možno spínat s náběhem.
Téma moderní domovní instalace je součástí školního vzdělávacího programu v předmětu Automatizace, který vyučujeme u oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. K systému jsme připojeni pomocí notebooku, a tak žáci mohou načíst konfiguraci a zjistit, jak se dá systém ovládat a upravovat.
Dalším oborem využívajícím model jsou elektrikáři, kteří by měli tyto systémy v praxi instalovat. Pro názornost rozdílnosti komfortu ovládání, máme již připraven obdobný panel s klasickými spínači a klasickou instalací.