Vyhláška č. 50/1978 Sb. - vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Každý rok v červnu pořádá škola kurz z vyhlášky č. 50/1978 Sb., pro odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice, pro stupně dle paragrafů 5 a 6, v objektech typu A, v napěťové hladině do 1000 V. Na konci školení je zadáván test pro účastníky, který je podkladem pro vystavení osvědčení.
Kurzu se zúčastňují jak žáci školy, končící studium (elektrikáři třídy E3 a mechanici ME4), tak také žáci bývalí, kteří potřebují po roce praxe získat paragraf 6 nebo jeho platnost prodloužit.
Podmínkou pro zájemce mimo školu je mít zaměstnavatelem potvrzený minimálně jeden rok praxe a platnou lékařskou prohlídku.