Vyhláška č. 50/1978 Sb. - vyhláška o odborné způsobilosti v elektrotechnice

Každý rok v červnu pořádá škola kurz z vyhlášky č. 50/1978 Sb., pro odbornou způsobilost pracovníků v elektrotechnice, pro stupně dle paragrafů 5 a 6, v objektech typu A, v napěťové hladině do 1000 V. Na konci školení je zadáván test pro účastníky, který je podkladem pro vystavení osvědčení.
Kurzu se zúčastňují jak žáci školy, končící studium (elektrikáři třídy E3 a mechanici ME4), tak také žáci bývalí, kteří potřebují po roce praxe získat paragraf 6 nebo jeho platnost prodloužit.
Podmínkou pro zájemce mimo školu je mít zaměstnavatelem potvrzený minimálně jeden rok praxe a platnou lékařskou prohlídku.

P Ř I H L Á Š K A na přezkoušení z vyhlášky č.50/78Sb - § 5 ve formátu PDF
P Ř I H L Á Š K A na přezkoušení z vyhlášky č.50/78Sb - § 6 ve formátu PDF

Odevzdání vyplněných přihlášek na oba paragrafy Mgr. Vejdělkové nebo na recepci školy do 10.6.2018.
Termín konání kurzu a zkoušky je 22.6.2018 od 11:00 hodin v učebně 101.
Zájemci o paragraf 6 a jeho obnovu zaplatí poplatek 500,- Kč v ekonomickém úseku školy u paní Tiché (od 11.6.2018) a nejpozději 22.6.2018 předloží doklad o zaplacení poplatku Mgr. Vejdělkové nebo zástupci ředitele Mgr. Vokřálovi. (bez zaplacení a předložení tohoto dokladu se nebudete moci kurzu a zkoušky zúčastnit)