Přehled aktualit


Studentská soutěž statických modelů Hala roku junior 2018
I tento rok se naši žáci zapojili do soutěžní akce dřevěných a papírových modelů, kterou pořádá stavební fakulta na ČVUT v Praze. Principem této soutěže je zpravidla zhotovení modelu s co nejlepší efektivitou (tzn. co nejlehčí model s co největší únosností). Letos se výpravy 12. 1. 2018 zúčastnili žáci třetího ročníku oboru stavebnictví ve složení Zdeněk Vondráček, Josef Podroužek a Petr König. Ti si vybojovali 5. místo s příhradovým modelem jeřábu (hmotnost modelu 214 g a únosnost 4,86 kg) a 6. místo s papírovým modelem haly (hmotnost modelu 289 g a únosnost 8,1 kg). I přesto, že se nejednalo o vítěze soutěže, patří tato umístění z celkového počtu 28 týmů k velmi zdařilým. Kompletní výsledky a další informace o akci naleznete na http://www.fsv.cvut.cz/pr/halaarch.php.