Přehled aktualit


Úspěšná spolupráce stavebky se základními školami  
V rámci provázanosti základního a středního školství došlo mezi SOŠ a SOU stavební Kolín a některými kolínskými i mimokolínskými základními školami k úzké spolupráci, která je přínosná pro obě strany. Čas od času naplní učebny i chodby stavební školy hlásky žáků ZŠ, které provedeme školou, ukážeme jim odborné učebny, nastíníme jim základy projektování. Dnešní děti se zajímají samozřejmě o prohlídku počítačových učeben, kde si mají možnost projektovací program sami vyzkoušet. V rámci tématu Člověk a svět práce nás navštěvují žáci 8. a 9. tříd, které v dílnách seznámíme s jednotlivými řemesly, dokonce si mohou vyzkoušet hned na místě svou manuální zručnost. Žáci nahlédnou pod pokličku práce instalatéra, zkusí si svařování plastů, pájení mědi. Jiní pracují se dřevem a v truhlárně vyrábějí dřevěné kostky, kuchyňská prkénka, poličky apod.. Ti nejodvážnější se nezaleknou ani zapojování elektroinstalačních komponentů. Mnoho dětí zjistí, že práce rukama je nejen baví, ale přináší jim i uspokojení. Máte vidět, jaká radost z nich vyzařuje, když si domů odnášejí vlastnoruční výrobek, na který by si jinak netroufly. Na odborném výcviku si dokonce některé ZŠ realizují vybrané hodiny vlastního pracovního vyučování či praktických činností. Stavební škola poskytuje prostory, materiál a odborný dohled. Žáci základních škol navštěvují naše učebny a dílny odborného výcviku v rámci této spolupráce několikrát do roka, někteří dokonce každý měsíc. Do spolupráce se základními školami se aktivně také zapojili samotní studenti SOŠ a SOU a vymysleli pro žáky ZŠ soutěž Modelumpus – modelování z vlnité lepenky, jejíž první ročník byl velmi úspěšný a ukázal, jak šikovné děti na základních školách máme. Očekáváme, že i do druhého ročníku se zapojí velké množství dětí a dají prostor své fantazii a zručnosti. Tato spolupráce se rozvíjí ke spokojenosti obou stran. Dnešní děti žijí ve světě techniky a elektroniky a u nás mají možnost vidět svět manuální práce. Setkají se s nástroji a stroji, které doma nemají, a některé neumí při první návštěvě ani pojmenovat. Když odcházejí, odnášejí si cennou zkušenost a možná také nasměrování do dalšího života, a to je cílem této spolupráce.