Přehled aktualit


Návštěva kolínské synagogy  
V sobotu 4. listopadu 2017 skupina žáků SOŠ stavební a SOU stavební Kolín navštívila kolínskou synagogu, ve které se konala mše pod vedením rabína Aarona Goldsteina. Rabín Goldstein ze synagogy Northwood & Pinner Liberal přicestoval do Kolína se svými studenty z Londýna. Žáci obou měst se po mši vydali po stopách deportovaných židovských občanů Kolína a hledali jim dedikované stolpersteiny (kameny). Po vydatném obědě se všichni zúčastnění přesunuli na Starý židovský hřbitov, kde vyhledávali náhrobky slavných židovských osobností. Zajímavé několikahodinové setkání bylo ukončeno na Zálabí prohlídkou Nového židovského hřbitova, kde rabín Goldstein pronesl památeční řeč věnovanou obětem holokaustu. Aaron Goldstein přislíbil pomoc při realizování pobytu žáků kolínské školy v Londýně.