Přehled aktualit


Maturitní zkoušky S4A,S4B  
V přílohách naleznete rozpis ústních MZ. Vždy je třeba dostavit se do školy nejdéle v 7.15 hod. a nahrát si do počítače v učebně svůj maturitní projekt. Projekty si můžete nahrát i v pondělí 15.5.2017 během vyučování. V úterý 16.5. budou na slavnostním zahájení všichni maturující žáci (7.30 hod.) JV
 

Přílohy:
Rozpis ústních MZ (Rozpis S4A - 468 kB)
Rozpis ústních MZ (Rozpis S4B - 464 kB)