Přehled aktualit


Odborná stáž žáků v Banské Bystrici
Na přelomu měsíce března a dubna se šest našich žáků třetího ročníku oboru stavebnictví zúčastnilo čtrnáctidenního pobytu ve slovenské Bánské Bystrici, kde si rozšiřovali znalosti v oblasti projektování a zároveň využili volný čas i na jiné aktivity. Hlavním prvkem stáží bylo seznámení se s grafickým 3D projekčním programem SketchUp, ve kterém se pod dohledem slovenských pedagogů naučili základnímu rozhraní a funkcím. Výsledkem jejich snažení bylo vytvoření 3D modelu rodinného domu. Žáci si tak osvojili nové znalosti, které mohou uplatnit v jejich dalším profesním životě v oblasti stavebního projektování. Doplněním odborných stáží byly i místní odborné exkurze, např. o výrobě solárních kolektorů a návštěva kotelny na biomasu. Samotné vedení slovenské školy (Stredná odborná škola stavebná a Stredná priemyselná škola stavebná) nám samozřejmě ukázalo i svá odborná pracoviště a dílny svých stavebních oborů, např. oboru truhlář, topenář, energetický specialista a kamnář. Především nově vybavená učebna s technologiemi rozvodů otopných soustav pro nás bylo něco nového a zajímavého. Kromě této činnosti ve škole pro nás zahraniční sousedé připravili i jiné aktivity k využití volného času: sportovní a plavecké odpoledne, turistiku (např. výlet na Chopok - 2024 m.n.m.), prohlídky měst v blízkém okolí. Věříme, že čas strávený na Slovensku byl bohatě využit a zanechal dobré vzpomínky. Žáci se během pobytu na místním internátě a na společných akcích více seznámili se slovenskými žáky místní školy, čímž získali možné kontakty a rozšířili si i jazykové, dnes už zahraniční, obzory.
Odborné stáže se uskutečnily v rámci projektu „Odborné stáže žáků SOŠ a SOU stavební Kolín v zahraničí“, program ERASMUS+, KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
Zapsal: Ing. Milan Kolek