Přehled aktualit


Pracovní konference dne 29.10.2012  
Pracovní konference pořádaná v rámci grantového projektu„Kvalitním vzděláváním k úspěšným absolventům“ se uskutečnila dne 29. 10. 2012 v prostorách hotelu Theresia Kolín, a.s. Projekt je financován z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Vlastní konference je součástí klíčové aktivity číslo 03, jejíž úplný název je Spolupráce se sociálními partnery – odbornými firmami. Na tuto konferenci byli přizváni zaměstnanci školy zapojení do projektu, vybraní žáci školy, zástupci sociálních partnerů spolupracujících firem.

Vlastní konference začala setkáním všech pracovníků školy zapojených do projektu. Jednotlivé pracovní týmy zhodnotily svoji práci za uplynulý rok. Při prezentacích byli přítomní kolegové seznámeni s výstupy z jednotlivých aktivit projektu.Největší část konference se samozřejmě týkala vlastní aktivity 03- Spolupráce se sociálními partnery – odbornými firmami.
Ředitel školy představil spolupráci s jednotlivými firmami, ukázal výstupy z odborných seminářů. Vlastní konference se zúčastnili zástupci těchto subjektů.
Ing.Luděk Veselý
ATO DESIGN VAŇKÁT, s.r.o.
BFK service a.s.
CAMBRIDGE TRADING COMPANY Kolín, s.r.o.
MPL Trading, spol. s r.o.
Silmex s.r.o.
PRO-DOMA, spol.s r.o.
AVE Kolín, s.r.o.
Občanské sdružení Prostor
Úřad práce Kolín
OHK Kolín
Městské tepelné hospodářství Kolín, spol. s r.o.
ÚRS Praha a.s.
Silnice Čáslav-holding, a.s.
Cihelna Chmeliště s.r.o.
UNI Kolín, spol. s r.o.
První stavební a montážní spol. s r.o.

Poté proběhlo stručné představení jednotlivých firem a následovaly podrobné prezentace školy i spolupracujících firem.
V další části konference zhodnotili spolupráci se školou zástupci sociálních partnerů školy, kterými jsou Úřad práce v Kolíně a Okresní hospodářská komora Kolín.
Následoval slavnostní oběd všech přítomných Po slavnostním obědě následovalo seznámení zaměstnanců školy, zástupců školské rady a sdružení rodičů s průběhem a přínosem projektu Poměrně dlouhá diskuse nad některými tématy bude inspirací pro další práci po skončení vlastního projektu.
Po skončení společné části zhodnotil konferenci realizační tým projektu.
 

Přílohy:
foto 1 (IMG_1591.JPG - 182 kB)
foto 2 (IMG_1598.JPG - 161 kB)
foto 3 (IMG_1602.JPG - 255 kB)
foto 4 (IMG_1604.JPG - 261 kB)
foto 5 (IMG_1608.JPG - 162 kB)
foto 6 (IMG_1610.JPG - 180 kB)
foto 7 (IMG_1613.JPG - 178 kB)
foto 8 (IMG_1639.JPG - 205 kB)
foto 9 (IMG_1678.JPG - 231 kB)
foto 10 (IMG_1697.JPG - 292 kB)