Přehled aktualit


Informace pro žáky S4A, S4B, ME4, P2D
Předávání maturitních vysvědčení bude probíhat v pátek dne 2. 6. 2017 v 9:00 v obřadní síni kolínské radnice.
Před předáváním maturitních vysvědčení žáci přijdou v 7:45 do školy!
 

Modelářská soutěž Modelumpus 2017
Žáci střední odborné školy stavební v Kolíně, Petr Mäsiar, Natálie Pavlíčková, Marie Sehnalová a Václav Urban, dostali nápad a se souhlasem vedení školy jej zrealizovali. V únoru letošního roku vyhlásili modelářskou soutěž pro děti kolínských základních škol s tématem „Stavba budoucnosti“. Přihlášení účastníci měli za úkol vytvořit vlastní model zatím neexistující stavby. Mohli tvořit z kartonu, lepenky, papíru, špejlí a dalších přírodních materiálů. Protože to byl pilotní projekt našich studentů, trochu se obávali, zda se najde dostatek zájemců. Výsledek ovšem předčil veškerá očekávání. Do soutěže se zapojilo 5 základní škol (ZŠ Kolín II., Bezručova 980; ZŠ Kolín II., Kmochova 943; ZŠ Kolín IV., Prokopa Velikého 633; ZŠ Kolín III., Lipanská 420 a ZŠ Kolín V., Ovčárecká 374) a celkem bylo vytvořeno 16 modelů. Díla byla převezena do SOŠ a SOU stavební a zde hodnocena odbornou porotou složenou z vyučujících. Porota udílela body každému dílu za provedení, nápad a možnou reálnou proveditelnost. Modely nakonec hodnotili i samotní žáci stavební školy.
V pátek 12.5.2017 byli všichni autoři a zástupci zapojených základních škol pozváni na slavnostní vyhlášení výsledků. Autoři své modely sami představili a všichni měli možnost si je prohlédnout. Pan ředitel SOŠ a SOU stavební Mgr. Jindřich Synek všechny přivítal a ocenil aktivitu žáků základních škol, ale i nápad organizátorů a jejich chuť celou akci zajistit a dotáhnout do konce. Poté Petr Mäsiar v roli moderátora všem tvůrcům poděkoval. Objevilo se mnoho zajímavých nápadů a na každém modelu je patrné, že si autoři dali záležet. Každý z autorů dostal diplom a drobné dárky za účast v soutěži.
Výherci na prvních třech místech dostali navíc i zajímavé ceny od sponzorů – poukaz na pizzu nebo dárkový poukaz do kina. Předáno bylo i Čestné uznání za nejlepší model, který zvítězil v hlasování mezi studenty stavební školy. Tento model získal od dvou set deseti hlasujících celkem sto šest hlasů.

1. místo v soutěži a zároveň i Čestné uznání žáků SOŠ a SOU stavební Kolín:
Kateřina a Tereza Kukalová, ZŠ Kolín II., Kmochova 943
2. místo v soutěži
Sophie Machová, Diana Bezmáková, ZŠ Kolín III., Lipanská 420
3. místo v soutěži
Michal Vojáček, Jiří Tichý a Petr Voňavka, ZŠ Kolín IV., Prokopa Velikého 633

První ročník soutěže se ukázal jako velmi vydařený a organizátoři doufají, že i příští rok se základní školy aktivně zapojí a že modely budou stejně tak dobré, ne-li lepší…
Počet obrázků: 10 více...

Exkurze ve firmě FV Plast Čelákovice
Dne 12. 5. 2017 se žáci prvního ročníku oboru instalatér zúčastnili exkurze ve firmě FV Plast Čelákovice. Tato firma vyrábí instalatérské trubky, tvarovky, trubky pro podlahové vytápění atd.
Žáci byli ve firemním školicím středisku seznámeni panem Danielem Zimmermannem s technologiemi výroby, pracovními postupy, bezpečnostními předpisy a novinkami ve výrobním programu. Dále našim žákům bylo nastíněno, jakým směrem se bude toto odvětví do budoucna ubírat, dále jsme si prohlédli kompletní výrobu a testovací laboratoř, kde jsme viděli, jak se výrobky chovají v různých simulovaných podmínkách.
Na závěr žáci dostali několik otázek ze svého oboru a každý žák si domů odnesl malý prezent české rodinné firmy, která dodává své výrobky do mnoha zemí světa.
Za I.1. Petr Bílek
Počet obrázků: 8 více...

Maturitní zkoušky S4A,S4B
V přílohách naleznete rozpis ústních MZ. Vždy je třeba dostavit se do školy nejdéle v 7.15 hod. a nahrát si do počítače v učebně svůj maturitní projekt. Projekty si můžete nahrát i v pondělí 15.5.2017 během vyučování. V úterý 16.5. budou na slavnostním zahájení všichni maturující žáci (7.30 hod.) JV
Počet příloh: 2 více...
 

Vítězství v Národním kole soutěže odborných dovedností žáků
Vítězství SOŠ stavební a SOU stavební Kolín v Národním kole soutěže odborných dovedností žáků oboru 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení

Ve dnech 4. – 5. května 2017 se v Sušici uskutečnil 9. ročník národního kola soutěže odborných dovedností žáků oboru 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení o putovní pohár generálního sponzora firmy Systherm Plzeň. Soutěž vyhlašoval Plzeňský kraj a organizovala ji SOŠ a SOU Sušice a soutěžilo se ve dvou částech. V teoretické části se soutěžilo formou odborných testů, v praktické instalatérské části soutěžící podle plánů osazovali zařizovací předměty a připojovali trubní rozvody. V části elektrotechnické kompletovali rozvaděč včetně rozvodů. V letošním roce se soutěže se zúčastnilo 10 družstev z celé ČR. V nabité konkurenci se družstvu Kolína ve složení Ladislav Malinský a Filip Borovička podařilo vybojovat 1. místo. Teprve za nimi skončila favorizovaná družstva z Hradce Králové a z Brna. Žáci SOŠ a SOU stavební Kolín tak navázali na uplynulé ročníky, kdy se družstvo pravidelně umísťovalo na stupních vítězů. Škola, která je zřizovaná Středočeským krajem, se tak stala historicky nejúspěšnějším účastníkem za uplynulých 9 ročníků.
Počet obrázků: 7 více...

Veřejné čtení jmen obětí holocaustu
Jom ha- šoa je hebrejský výraz. Český překlad zní Den holocaustu a hrdinství. Co má společného se školou stavebního zaměření? Se samotnými stavbami nic, ale s lidmi.
S lidmi, kteří se do svých domů už nikdy nevrátili…
Naši studenti vědí, o co jde. V pondělí 24. dubna 2017 se proto zúčastnili akce Veřejného čtení jmen obětí holocaustu a dvě hodiny nepřetržitě četli jména lidí, kteří se stali obětmi zvěrstva holocaustu za druhé světové války.
Zmíněnému vůbec ne veselému Veřejnému čtení předcházel ale příjemnější akt. A to bylo ocenění práce studentů naší školy a poděkování jim za více než roční snahu při pátrání, dohledávání a získávání informací o osudech malých židovských dětí a jejich rodin v období holocaustu. Všichni si jejich práce velmi vážíme.
„Bylo nám sotva šestnáct, nevěděli jsme, co nás na střední čeká. A hned v září přišel první nevšední úkol. My, skoro ještě děti, máme pátrat po osudech dětí za války? Rozhodnutí však padlo hned, dobrovolně, s očekáváním něčeho nového. Občas nám sice ujel autobus domů, nestihli jsme trénink, někdy i rande… Ale stálo to za to!“ (Pepa)
V Kolíně tak pro tyto studenty začala existovat nejen „jejich stavebka“, ale i knihovna, archiv, muzeum a samozřejmě i synagoga. Nezbytná ovšem byla práce v terénu, pátrání po okolních vesnicích, po domech a ulicích, vyhledávání ještě zbylých pamětníků, spolupráce s historiky, fotografování. My, jejich učitelé, oceňujeme pracovitost našich studentů, zodpovědnost, úsilí a nadšení, které ve svém věku (jsou teprve ve 2. ročníku) vložili do svěřeného projektu.
A výsledek a odměna? Myslím, že velkou odměnou pro naše studenty je uznání od jejich učitelů a spolužáků. Zážitkem bylo určitě i osobní setkání s významnými osobnostmi na vernisáži výstavy Odhalené osudy dětí za holocaustu z Kolína a okolí v kolínské synagoze dne 27. dubna.
„Jsme rádi, jak všechno dopadlo a jak vypadají výsledky naší víc než roční práce. Je to hezký pocit číst své jméno na panelu, kde jsou naše texty, fotografie. Ti lidé se nám stali velmi blízkými.“ (Linda)
„Nezapomenutelným zážitkem bylo osobní setkání a rozhovor s izraelským velvyslancem Danielem Meronem. Komu se naskytne taková možnost? Nikdy by nás nenapadlo, že budeme mluvit s takovým člověkem. Ptal se nás na běžné věci, jak se jmenujeme, co studujeme. Zajímal se o osudy „našich hledaných dětí“, u každého panelu s fotografiemi a zjištěnými informacemi si s námi o nich povídal.“ (Milan, Pepa)
Na studenty Zdeňka a Pepu velmi zapůsobilo seznámení s panem Milošem Kašparem z Prahy, který je bratrancem Ericha Kohna – dítěte, po jehož osudu pátrali právě tito studenti.
„Pan Kašpar byl nadšený z toho, co jsme o Erichovi vyhledali, strávili jsme s ním skoro hodinu, pořád mluvil a vzpomínal. Je to velmi vzdělaný pán a pozval nás do Velké synagogy do Prahy.“ (Zdeněk, Pepa)

Všem zúčastněným studentům děkujeme za perfektní reprezentaci sebe a naší školy. Věříme, že tento projekt byl pro ně velikým obohacením, ale především tito studenti vytvořili nesmazatelnou stopu při pátrání po obětech nacistické zvůle.
Počet obrázků: 10 více...

Hlasování o stavbě roku na půdě naší školy
I letos se naše škola zapojila do akce, při níž se hlasováním vybírá několik staveb, které byly dokončeny v roce 2016 a reprezentují určitou stavební oblast. Proces hlasování proběhl na naší škole dne 26. 4. 2017, kde se ho zúčastnili odborní pedagogové a dále pak lidé z různých stavebních směrů a oborů (dopravní stavby, pozemní stavby, elektro, bezbariérový specialista a další). Na hlasování se tak podílelo 37 různých odborníků. Úspěšnými stavbami na prvních místech se staly v kategorii:

- Kolínsko - Veigertův dům č. p. 8 na Karlově náměstí v Kolíně
- bezbariérové stavby - Bezbariérový vstup Spirála pomoci, Ant. Kaliny 1351
- dopravní stavby - Parkovací dům U Koně v Berouně
- pozemní stavby - Rekonstrukce varny v ul. Českobrodská čp.17 v Kostelci nad Černými Lesy

Bližší informace o akci samotné lze najít: na http://stavbaroku-strednicechy.cz/aktualni-rocnik.html
Počet obrázků: 4 více...
 

Účast žáků stavebního oboru na studentském semináři v Praze
Dne 25. 4. se žáci druhých a třetích ročníků maturitního oboru stavebnictví již po třetí zúčastnili studentského semináře, pořádaného Českou akademií věd v Praze. První název tematické části semináře byl “Od Minecriftu k BIM“. Zde přednášel Ing. Matějka z ČVUT a hovořil především o vývoji a současných možnostech v oblasti informačního modelování budov. Druhá část byla zaměřena na energeticky úsporném stavění, kterou přednášel Ing. arch. Fibinger. V průběhu přednášky a praktické prohlídky modelů byli žáci seznámeni s různými druhy staveb a detaily jejich konstrukcí. Dále pak s ukázkami moderních měřících technologií – např. blower door test a termokamery. Účelem této akce bylo především prohloubení studia ve stěžejních předmětech pozemní stavitelství a projektování.
Počet obrázků: 7 více...

Přednáška firmy Knauf
V pátek 21. 4. 2017 navštívili naši školu zástupci firmy Knauf, kteří seznámili naše žáky oboru stavebnictví podrobněji s jejich sádrokartonovými systémy. Kromě klasického představení kompletního systému výstavby zde bylo pojednáno i o různých zajímavostech, specifických detailech a byly předvedeny vhodné i špatné návrhy provádění v praxi. Druhým a třetím ročníkům tak měla tato akce připomenout a doplnit informace, které využijí především při navrhování ročníkových projektů. Firma umožnila žákům vzít si některé jejich materiály a výrobky, pro lepší představu, přímo do ruky.
 

Odborná stáž žáků v Banské Bystrici
Na přelomu měsíce března a dubna se šest našich žáků třetího ročníku oboru stavebnictví zúčastnilo čtrnáctidenního pobytu ve slovenské Bánské Bystrici, kde si rozšiřovali znalosti v oblasti projektování a zároveň využili volný čas i na jiné aktivity. Hlavním prvkem stáží bylo seznámení se s grafickým 3D projekčním programem SketchUp, ve kterém se pod dohledem slovenských pedagogů naučili základnímu rozhraní a funkcím. Výsledkem jejich snažení bylo vytvoření 3D modelu rodinného domu. Žáci si tak osvojili nové znalosti, které mohou uplatnit v jejich dalším profesním životě v oblasti stavebního projektování. Doplněním odborných stáží byly i místní odborné exkurze, např. o výrobě solárních kolektorů a návštěva kotelny na biomasu. Samotné vedení slovenské školy (Stredná odborná škola stavebná a Stredná priemyselná škola stavebná) nám samozřejmě ukázalo i svá odborná pracoviště a dílny svých stavebních oborů, např. oboru truhlář, topenář, energetický specialista a kamnář. Především nově vybavená učebna s technologiemi rozvodů otopných soustav pro nás bylo něco nového a zajímavého. Kromě této činnosti ve škole pro nás zahraniční sousedé připravili i jiné aktivity k využití volného času: sportovní a plavecké odpoledne, turistiku (např. výlet na Chopok - 2024 m.n.m.), prohlídky měst v blízkém okolí. Věříme, že čas strávený na Slovensku byl bohatě využit a zanechal dobré vzpomínky. Žáci se během pobytu na místním internátě a na společných akcích více seznámili se slovenskými žáky místní školy, čímž získali možné kontakty a rozšířili si i jazykové, dnes už zahraniční, obzory.
Odborné stáže se uskutečnily v rámci projektu „Odborné stáže žáků SOŠ a SOU stavební Kolín v zahraničí“, program ERASMUS+, KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
Zapsal: Ing. Milan Kolek
Počet obrázků: 11 více...

novější aktuality starší aktuality