Přehled aktualit


Hlasování o stavbě roku na půdě naší školy
I letos se naše škola zapojila do akce, při níž se hlasováním vybírá několik staveb, které byly dokončeny v roce 2016 a reprezentují určitou stavební oblast. Proces hlasování proběhl na naší škole dne 26. 4. 2017, kde se ho zúčastnili odborní pedagogové a dále pak lidé z různých stavebních směrů a oborů (dopravní stavby, pozemní stavby, elektro, bezbariérový specialista a další). Na hlasování se tak podílelo 37 různých odborníků. Úspěšnými stavbami na prvních místech se staly v kategorii:

- Kolínsko - Veigertův dům č. p. 8 na Karlově náměstí v Kolíně
- bezbariérové stavby - Bezbariérový vstup Spirála pomoci, Ant. Kaliny 1351
- dopravní stavby - Parkovací dům U Koně v Berouně
- pozemní stavby - Rekonstrukce varny v ul. Českobrodská čp.17 v Kostelci nad Černými Lesy

Bližší informace o akci samotné lze najít: na http://stavbaroku-strednicechy.cz/aktualni-rocnik.html
Počet obrázků: 4 více...
 

Účast žáků stavebního oboru na studentském semináři v Praze
Dne 25. 4. se žáci druhých a třetích ročníků maturitního oboru stavebnictví již po třetí zúčastnili studentského semináře, pořádaného Českou akademií věd v Praze. První název tematické části semináře byl “Od Minecriftu k BIM“. Zde přednášel Ing. Matějka z ČVUT a hovořil především o vývoji a současných možnostech v oblasti informačního modelování budov. Druhá část byla zaměřena na energeticky úsporném stavění, kterou přednášel Ing. arch. Fibinger. V průběhu přednášky a praktické prohlídky modelů byli žáci seznámeni s různými druhy staveb a detaily jejich konstrukcí. Dále pak s ukázkami moderních měřících technologií – např. blower door test a termokamery. Účelem této akce bylo především prohloubení studia ve stěžejních předmětech pozemní stavitelství a projektování.
Počet obrázků: 7 více...

Přednáška firmy Knauf
V pátek 21. 4. 2017 navštívili naši školu zástupci firmy Knauf, kteří seznámili naše žáky oboru stavebnictví podrobněji s jejich sádrokartonovými systémy. Kromě klasického představení kompletního systému výstavby zde bylo pojednáno i o různých zajímavostech, specifických detailech a byly předvedeny vhodné i špatné návrhy provádění v praxi. Druhým a třetím ročníkům tak měla tato akce připomenout a doplnit informace, které využijí především při navrhování ročníkových projektů. Firma umožnila žákům vzít si některé jejich materiály a výrobky, pro lepší představu, přímo do ruky.
 

Odborná stáž žáků v Banské Bystrici
Na přelomu měsíce března a dubna se šest našich žáků třetího ročníku oboru stavebnictví zúčastnilo čtrnáctidenního pobytu ve slovenské Bánské Bystrici, kde si rozšiřovali znalosti v oblasti projektování a zároveň využili volný čas i na jiné aktivity. Hlavním prvkem stáží bylo seznámení se s grafickým 3D projekčním programem SketchUp, ve kterém se pod dohledem slovenských pedagogů naučili základnímu rozhraní a funkcím. Výsledkem jejich snažení bylo vytvoření 3D modelu rodinného domu. Žáci si tak osvojili nové znalosti, které mohou uplatnit v jejich dalším profesním životě v oblasti stavebního projektování. Doplněním odborných stáží byly i místní odborné exkurze, např. o výrobě solárních kolektorů a návštěva kotelny na biomasu. Samotné vedení slovenské školy (Stredná odborná škola stavebná a Stredná priemyselná škola stavebná) nám samozřejmě ukázalo i svá odborná pracoviště a dílny svých stavebních oborů, např. oboru truhlář, topenář, energetický specialista a kamnář. Především nově vybavená učebna s technologiemi rozvodů otopných soustav pro nás bylo něco nového a zajímavého. Kromě této činnosti ve škole pro nás zahraniční sousedé připravili i jiné aktivity k využití volného času: sportovní a plavecké odpoledne, turistiku (např. výlet na Chopok - 2024 m.n.m.), prohlídky měst v blízkém okolí. Věříme, že čas strávený na Slovensku byl bohatě využit a zanechal dobré vzpomínky. Žáci se během pobytu na místním internátě a na společných akcích více seznámili se slovenskými žáky místní školy, čímž získali možné kontakty a rozšířili si i jazykové, dnes už zahraniční, obzory.
Odborné stáže se uskutečnily v rámci projektu „Odborné stáže žáků SOŠ a SOU stavební Kolín v zahraničí“, program ERASMUS+, KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě
Zapsal: Ing. Milan Kolek
Počet obrázků: 11 více...

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ
V přílohách naleznete výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018.
Počet příloh: 10 více...
 

Rekonstrukce Národního muzea
Dne 22. 3. 2017 jsem se studenty prvního ročníku oboru tesař-truhlář navštívil rekonstruované Národní muzeum v Praze. Na staveništi firmy Metrostav jsme s průvodcem prošli celou stavbu od střechy po sklepení. Tesaři zhlédli krovové konstrukce s novými vsazenými prvky, obhlédli prostorová lešení a seznámili se s obedněním mramorových stěn a schodišť. Truhláři se seznámili s postupy při rekonstrukci podlah a obnovy vlysových povrchů. Na závěr nám byl ukázán moderní protipožární systém na plynové bázi.
Počet obrázků: 6 více...

Exkurze do ŠKODA Auto a.s.
V pondělí 13. března 2017 se žáci nástavbového studia „Podnikání“ zúčastnili školní exkurze do ŠKODA Auto a.s. v Mladé Boleslavi. V rámci připraveného programu si mohli prohlédnout provoz závodu, kde se automobily vyrábí. Na vlastní oči viděli v praxi uplatněné teoretické znalosti, které získávají v předmětech jako je Ekonomika podniku, Marketing a management a další. Po prohlídce moderního závodu na studenty čekalo malé ohlédnutí za historií podniku. Ve ŠKODA Muzeu studenty potěšilo množství krásných veteránů i novějších vozů.
Počet obrázků: 1 více...
 

Sponzorský dar firmy Metrostav
Naše škola uzavřela na podzim roku 2015 smlouvu s firmou Metrostav, která zajišťuje podporu žáků vybraných učebních oborů. Metrostav je dlouhodobě nejsilnější stavební společností na tuzemském stavebním trhu. Působí po celém území České republiky a pracuje i na zakázkách v zahraničí.
V loňském školním roce podepsalo smlouvu s firmou Metrostav 10 žáků z oborů tesař, truhlář, elektrikář a zedník. Dalších pět žáků se chystá vstoupit do stipendijního programu v letošním roce. Do projektu podpory mladých řemeslníků se mohou zájemci stále hlásit. Po podpisu smlouvy žáci získají měsíční stipendium (800,- Kč/měs. v 1. ročníku, 1 000,- Kč/měs. ve 2. ročníku a 1 200,- Kč/měs. ve 3. ročníku), pracovní oblečení a obuv a zavazují se odpracovat ve firmě 3 roky po vyučení.
Oceněním dobré spolupráce mezi naší školou a firmou Metrostav je předání sponzorského daru firmy naší škole. Dne 2. února 2017 předal personální ředitel Metrostavu Mgr. Tomáš Zámečník, MBA řediteli školy Mgr. Jindřichu Synkovi pilu Husqvarna T540 XP, která bude využita při výuce oboru tesař.
Počet příloh: 1 více...
 

Vítězství SOŠ a SOU stavební Kolín v krajském kole soutěže
Již od r. 1998 pořádá živnostenské a profesní společenstvo Cech instalatérů ČR za pomoci sponzorů Soutěž žáků Středních odborných škol a Středních odborných učilišť – obor instalatér. Aby soutěž zatraktivnila instalatérské řemeslo a přilákala k jeho vyučení více zájemců, rozhodl se CI ČR pořádat soutěže v rámci veletrhů a výstav na různých místech republiky. Letošní krajské kolo se uskutečnilo ve dnech 16. – 17. února 2017 v rámci výstavy Stavitel – střední Čechy v Lysé nad Labem.
Žáci SOŠ a SOU stavební Kolín se této soutěže pravidelně zúčastňují. V letošním krajském kole reprezentovali naši školu žáci druhého ročníku oboru instalatér Taras Basarab a Vlagyiszlav Komárnickij pod vedením učitele odborného výcviku Vladimíra Beneše. V konkurenci dalších šesti soutěžících škol obsadili výborné 1. místo, když byli po teoretické části třetí a v praktické části po bezchybném provedení zadaného úkolu své umístění ještě vylepšili. V konečném hodnocení přesvědčivě zvítězili s náskokem 15 bodů před druhým Hubálovem a třetími Neratovicemi. Podařilo se jim tak obhájit prvenství z loňského roku. Tímto výsledkem se naše družstvo kvalifikovalo do celostátního finále, které se uskuteční v listopadu v Kongresovém centru v Praze.
Počet obrázků: 4 více...

Přednáška firmy CIUR a.s.
Mnoholetá spolupráce naší školy a výrobce tepelných izolací, firmy Ciur a.s. z Brandýsa nad Labem, pokračuje. Dne 12.ledna 2017 se studenti prvních a třetích ročníků maturitního oboru Stavebnictví účastnili prezentací firmy Ciur . Obchodní manažer firmy, pan Ing. František Buráň, představil ve své přednášce velkou část výrobního programu. Produkce firmy je rozdělena do tří hlavních směrů: -Izolace - tepelné, zvukové a požární, -Průmyslová vlákna - pro silniční stavitelství, hutnický, energetický a automobilový, filmový průmysl, -TZB - technická zařízení budov. CIUR a.s. je firmou, která patří v oblasti výroby kvalitních celulózových vláken z recyklovaného papíru mezi evropskou a světovou špičku. Studentům byly představeny v pěkné prezentaci výrobky tepelně a zvukově izolační. Velmi zajímavým doplněním přednášky byla ukázka umělého sněhu, který je používán v mnoha zahraničních filmech a je rovněž výrobkem firmy a dále u nás ne příliš známý, ale velmi účinný systém zvukové izolace – kartonovo-pískové desky značky Volf. Přednáška vhodně doplnila výuku odborných předmětů. Studenti obdrželi od jednotlivých prezentovaných výrobků technické listy, které mohou použít při v dalších odborných předmětech, především při projektování. Ing. Bc.Jaroslava Minaříková
 

novější aktuality starší aktuality