Přehled aktualit


Studentská soutěž statických modelů Hala roku junior 2018
I tento rok se naši žáci zapojili do soutěžní akce dřevěných a papírových modelů, kterou pořádá stavební fakulta na ČVUT v Praze. Principem této soutěže je zpravidla zhotovení modelu s co nejlepší efektivitou (tzn. co nejlehčí model s co největší únosností). Letos se výpravy 12. 1. 2018 zúčastnili žáci třetího ročníku oboru stavebnictví ve složení Zdeněk Vondráček, Josef Podroužek a Petr König. Ti si vybojovali 5. místo s příhradovým modelem jeřábu (hmotnost modelu 214 g a únosnost 4,86 kg) a 6. místo s papírovým modelem haly (hmotnost modelu 289 g a únosnost 8,1 kg). I přesto, že se nejednalo o vítěze soutěže, patří tato umístění z celkového počtu 28 týmů k velmi zdařilým. Kompletní výsledky a další informace o akci naleznete na http://www.fsv.cvut.cz/pr/halaarch.php.
Počet obrázků: 5 více...

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V příjemné atmosféře školní sportovní haly proběhl ve středu 20. 12. 2017 turnaj našich žáků ve stolním tenisu. Této dopolední akce se zúčastnilo celkem 24 hráčů ze šesti tříd. Po úvodních kolech se vytvořila skupina šesti hráčů, kteří se systémem každý s každým utkali o celkové umístění. Zbylí hráči si změřili své síly ve velké skupině útěchy a především hráli takříkajíc na pohodu a pro radost, která provázela celý turnaj spolu s vánoční hudbou pro dokreslení sváteční atmosféry. Celé klání tak přineslo radost všem účastníkům, i když nevystoupali na vítěznou bednu.
Vítězem turnaje se stal Petr Saulich, druhé místo patřilo Zbyňku Trumpusovi, třetí pak obsadil Adam Brož. Další pořadí ve skupině bylo následující - čtvrté místo Jan Čárnogurský, páté Daniel Záruba a šesté David Chvojka.
Děkujeme všem hráčům za účast a předvedenou hru.

Mgr. Jan Musil
pořadatel turnaje
 

Umístění ve 12. ročníku Macharova pera
V podvečer 6. prosince 2017 zaplnili žáci, jejich rodiče a učitelé sál Městské knihovny v Kolíně. Vyhlašovaly se totiž výsledky 12. ročníku literární soutěže Macharovo pero. Za celou komisi přivítala všechny zúčastněné předsedkyně poroty spisovatelka paní Irena Fuchsová a uvedla, že do soutěže poslalo své práce přes 130 žáků a studentů nejen z Kolína a okolí, ale i z jiných krajů. Jak dodal ředitel Městské knihovny pan P.Kárník, rozhodování prý bylo náročné. V silné konkurenci gymnazistů obsadila studentka 1. ročníku Stavebnictví Kristýna Zemanová se svojí prací na téma Lež má krátké nohy nádherné 3. místo. Navázala tak na několikaletou tradici úspěšných umístění našich žáků v této literární soutěži, o kterou je rok od roku větší zájem. Celý večer příjemně plynul a díky náhodě bylo neplánovaně vyhlášeno i téma pro Macharovo pero 2018, a to Nikdo není dokonalý.
Počet obrázků: 2 více...
 

Úspěšná spolupráce stavebky se základními školami
V rámci provázanosti základního a středního školství došlo mezi SOŠ a SOU stavební Kolín a některými kolínskými i mimokolínskými základními školami k úzké spolupráci, která je přínosná pro obě strany. Čas od času naplní učebny i chodby stavební školy hlásky žáků ZŠ, které provedeme školou, ukážeme jim odborné učebny, nastíníme jim základy projektování. Dnešní děti se zajímají samozřejmě o prohlídku počítačových učeben, kde si mají možnost projektovací program sami vyzkoušet. V rámci tématu Člověk a svět práce nás navštěvují žáci 8. a 9. tříd, které v dílnách seznámíme s jednotlivými řemesly, dokonce si mohou vyzkoušet hned na místě svou manuální zručnost. Žáci nahlédnou pod pokličku práce instalatéra, zkusí si svařování plastů, pájení mědi. Jiní pracují se dřevem a v truhlárně vyrábějí dřevěné kostky, kuchyňská prkénka, poličky apod.. Ti nejodvážnější se nezaleknou ani zapojování elektroinstalačních komponentů. Mnoho dětí zjistí, že práce rukama je nejen baví, ale přináší jim i uspokojení. Máte vidět, jaká radost z nich vyzařuje, když si domů odnášejí vlastnoruční výrobek, na který by si jinak netroufly. Na odborném výcviku si dokonce některé ZŠ realizují vybrané hodiny vlastního pracovního vyučování či praktických činností. Stavební škola poskytuje prostory, materiál a odborný dohled. Žáci základních škol navštěvují naše učebny a dílny odborného výcviku v rámci této spolupráce několikrát do roka, někteří dokonce každý měsíc. Do spolupráce se základními školami se aktivně také zapojili samotní studenti SOŠ a SOU a vymysleli pro žáky ZŠ soutěž Modelumpus – modelování z vlnité lepenky, jejíž první ročník byl velmi úspěšný a ukázal, jak šikovné děti na základních školách máme. Očekáváme, že i do druhého ročníku se zapojí velké množství dětí a dají prostor své fantazii a zručnosti. Tato spolupráce se rozvíjí ke spokojenosti obou stran. Dnešní děti žijí ve světě techniky a elektroniky a u nás mají možnost vidět svět manuální práce. Setkají se s nástroji a stroji, které doma nemají, a některé neumí při první návštěvě ani pojmenovat. Když odcházejí, odnášejí si cennou zkušenost a možná také nasměrování do dalšího života, a to je cílem této spolupráce.
Počet obrázků: 4 více...
 

Přednášky - Preventivní program
Ve středu 15. listopadu se na naší škole uskutečnil celodenní blok zajímavých a přínosných přednášek v rámci Preventivního programu. Akce s názvem Exit tour se zúčastnilo celkem 15 tříd. Žáci ocenili připravenost u přednášejících i možnost diskutovat. Témata přednášek byla např. Život v závislosti, Moderní je nekouřit, Bolest jménem šikana, Sex, AIDS a vztahy, Kyberšikana atd. Součástí programu bylo i vystoupení americké kapely a možnost přímé komunikace v anglickém jazyce.

více...
 

Návštěva kolínské synagogy
V sobotu 4. listopadu 2017 skupina žáků SOŠ stavební a SOU stavební Kolín navštívila kolínskou synagogu, ve které se konala mše pod vedením rabína Aarona Goldsteina. Rabín Goldstein ze synagogy Northwood & Pinner Liberal přicestoval do Kolína se svými studenty z Londýna. Žáci obou měst se po mši vydali po stopách deportovaných židovských občanů Kolína a hledali jim dedikované stolpersteiny (kameny). Po vydatném obědě se všichni zúčastnění přesunuli na Starý židovský hřbitov, kde vyhledávali náhrobky slavných židovských osobností. Zajímavé několikahodinové setkání bylo ukončeno na Zálabí prohlídkou Nového židovského hřbitova, kde rabín Goldstein pronesl památeční řeč věnovanou obětem holokaustu. Aaron Goldstein přislíbil pomoc při realizování pobytu žáků kolínské školy v Londýně.
Počet obrázků: 3 více...
 

Návštěva naší partnerské školy v Oranienburgu
Za našimi přáteli z Oranienburgu jsme se vydali třetí týden v říjnu, abychom jim oplatili jejich milou návštěvu z června. Společným tématem obou setkání byla migrace jako fenomén nejen 21. století a také 10. jubileum našich vzájemných výměn. Všechny projekty, které jsou realizovány v rámci tohoto partnerství, jsou finančně podporovány Česko-německým fondem budoucnosti a městem Kolín. Na cestu jsme se vypravili v pondělí 16. října. Čekal nás celý týden v Německu a počasí slibovalo teplé dny. Po přivítání v partnerské škole a lehkém občerstvení jsme se vydali strávit zbytek dne v rodinách našich kamarádů. Již v úterý začal pestrý program. Nejprve jsme si připravovali prezentaci k desetiletému výročí naší spolupráce a po obědě jsme ji slavnostně předvedli i s hudebním doprovodem před žáky a učiteli GMOSZ. Poté jsme se odreagovali při workshopu s ghanským učitelem hry na bubny. Ve středu nás čekal Berlín. Dopoledne jsme se ubytovali v hostelu a pokračovali jsme prohlídkou uprchlického tábora Marienfelde. Tento prostor nejen sloužil a slouží jako místo pro uprchlíky, ale současně je zde prostor pro výstavy a setkávání. My zde hovořili se syrským uprchlíkem panem Jihadem Tellem, který přišel do SRN v roce 2012. Pomohl nám objasnit některé otázky fenoménu migrace. Odpoledne jsme doslova proskákali v zábavním centru Jump House. Po večeři jsme se šli projít nočním Berlínem. Čtvrtek jsme věnovali památkám Berlína a návštěvě budovy Reichstagu. Komentovaná prohlídka této nevšední budovy byla zakončena výstupem do kupole, odkud díky krásnému počasí byl vidět Berlín jako na dlani. Následoval rozhovor s poslancem za stranu Die Linke panem Petzoldem. Naši němečtí kamarádi se nebáli ptát a tak jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí z práce německého zákonodárce. Zbytek dne byl ve znamení nákupů a společné večeře v pizzerii. V pátek nás čekalo už jen loučení a zhodnocení společného týdne. Obohaceni o nové zkušenosti a zážitky jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Všichni se již těšíme na další setkání v Kolíně, které se uskuteční příští rok v červnu.
Počet obrázků: 5 více...
 

Informace k zahájení školního roku 2017/2018
Zahájení školního roku proběhne dne 4. 9. 2017 v 8:00 v budově SOŠ a SOU stavební Kolín, ulice Pražská 112. Žáci budou rozděleni do učeben dle rozpisu, který bude umístěn v atriu školy. Žáci prvních ročníků si přinesou psací potřeby a zálohu na čip (150,- Kč). Informace k organizaci školního roku včetně rozvrhu hodin předají žákům třídní učitelé.
 

Projekt EUROPA VĪVĒNS
Georg – Mendheim - Oberstufenzentrum Oranienburg/Zehdenick (SRN) a Střední odborná škola a střední odborné učiliště stavební Kolín jsou partnerskými školami již od roku 2007. Výměny studentů se konají vždy na jaře v ČR a na podzim v SRN. Letošní výměna tedy byla jubilejní, desátá. Všechny projekty, které jsou realizovány v rámci tohoto partnerství, jsou finančně podporovány Česko - německým fondem budoucnosti.
Naši němečtí přátelé dorazili do Kolína v neděli 11. června a ubytovali se v hotelu Theresia. Program celé výměny byl pestrý a začal pondělním přivítáním českými studenty v kolínské škole. Po jazykové animaci a seznámení se s náplní projektu jsme se společně vydali na radnici, kde nás přijal zástupce starosty. Studenti si prohlédli obřadní síň a pak se ve smíšených česko-německých skupinkách vydali po stopách kolínských Stolpersteinů. Letní den jsme završili návštěvou Vodního světa Kolín.
V úterý nás čekala exkurze do Památníku Vojna v Lešeticích, kde se nachází svého druhu ojedinělý dochovaný vězeňský areál ve střední Evropě. Prostřednictvím krátkého filmu a expozice se studenti seznámili s perzekucí po únoru 1948, protikomunistickým odporem a s dějinami uranového hornictví v ČR. Potom jsme se ještě vypravili do Příbrami, kde jsme navštívili bývalý důl Anna. Exkurze byla velmi zajímavá a poučná, přestože téma nesvobody a perzekuce není nic veselého. A tak jsme večer odlehčili přátelským volejbalovým utkáním v naší sportovní hale.
Ve středu jsme se vypravili do Prahy. Nechyběla prohlídka nejznámějších památek a společné foto na Karlově mostě, čas pro nákupy a ani společná večeře v pizzerii. Den byl poměrně náročný, protože jsme krásy hlavního města objevovali především pěšky a za vydatného letního slunce, ovšem stálo to za to!
Návštěva dalšího historického klenotu, Kutné Hory, byla na programu ve čtvrtek. Kromě unikátního chrámu sv. Barbory jsme obdivovali i středověký stříbrný důl Osel. Odpoledne pak probíhalo ve znamení oslav desátého výročí naší spolupráce. Vedoucí projektu na straně české i německé poděkovali za dlouholetou spolupráci, předali dárky, projektová trička a po přípitku společně rozkrojili dort s přáním úspěšného pokračování našeho přátelství a spolupráce. Společná zábava pak probíhala až do večera. A v pátek nás čekalo už jen loučení a zhodnocení společného týdne. Obohaceni o nové zkušenosti a zážitky se němečtí studenti vydali na zpáteční cestu domů. Všichni se již těšíme na další setkání v Oranienburgu, které se uskuteční letos v říjnu.
Počet obrázků: 3 více...

Exkurze v dřevařském podniku LESS & TIMBER
Dne 16. 6. 2017 jsme uskutečnili exkurzi v dřevařském podniku LESS & TIMBER v Čáslavi. Široký sortiment zahrnuje všechny pilařské produkty pro stavebnictví a také vedlejší produkty z pilařské výroby, jakými jsou piliny, štěpka či kůra. Avšak tím, co LESS & TIMBER odlišuje od konkurence, jsou vysoce kvalitní lamely určené na výrobu produktů s vyšší přidanou hodnotou – okenních hranolů a truhlářského řeziva.
Právě k jejich výrobě využívá firma tradiční kmenové pásové pily vybavené moderní technologií pro optimalizaci pořezu, které umožňují pružně reagovat na vady v každém kusu dřeva či přesně kombinovat rozměr a kvalitu lamel, a tím optimalizovat náklady. Smrková, borová a modřínová kulatina je podrobena technologicky vyspělému procesu, který dřevo kompletně zpracuje – od odkornění přes řezání, sušení až po impregnaci.
Výroba kvalitních lepených hranolů přímo navazuje na výrobu radiálních a poloradiálních lamel v pilařských závodech. Kalibrované a usušené lamely z kvalitní oddenkové kulatiny jsou kráceny, rozděleny podle kvality, délkově napojovány, ohoblovány a po nanesení certifikovaných odolných lepidel lisovány ve vrstvený lepený hranol. Vedlejším produktem jsou dřevěné brikety a stavební hranol.
Studenti prošli celou zpracovatelskou a výrobní linku a s perfektním výkladem byli spokojeni. Závěrem jsme pohovořili i na téma ekonomika a výhodnost této činnosti.
T Vilím, J Plíhal
Počet obrázků: 10 více...

novější aktuality starší aktuality