Přehled aktualit


Středoškolská odborná činnost- školní kolo
Školní přehlídka středoškolské odborné činnosti se konala 15.3.2018
Soutěže se v tomto roce zúčastnilo 7 žáků se 6 pracemi v oboru č.11 Stavebnictví, architektura a design interiérů.
Zdeněk Vondráček, žák S3
Návrh bezbariérového přístupu do budovy Gymnázia Kolín
David Kučera a Robert Friga, žáci S2
Tradiční Japonská architektura
Martin Vahovský , žák S4B
Projekt rodinného domu
Lukáš Smolík, žák S4B
Projekt rodinného domu
Linda Zahajská , žákyně S3
Románská architektura
Jan Železný, žák S2
Architektura Persie
Žáci prezentovali a obhajovali své práce před odbornou hodnotící porotou.
Výsledky soutěže – viz příloha

Poděkování patří všem účastníkům a také členům komise ve složení: Ing. Minaříková školní garant, Ing. Forejt, Ing. Kolek.
 

Finále středoškolské futsalové ligy
Dne 22. 2. 2018 se v naší sportovní hale uskutečnilo finále Středočeského kraje (Divize B) středoškolské futsalové ligy. Naše družstvo chlapců se postupně utkalo s Gymnáziem Příbram a Sportovním Gymnáziem Kladno. Z postupu se po strhujících utkáních radují naši chlapci, a to i přes velice vyrovnaný a emotivní vývoj, kdy se až do poslední chvíle rozhodovalo o postupu. Naši borci po dvou odehraných remízových zápasech dokázali v posledním utkání těsně před koncem vsítit rozhodující branku soupeři z Kladna. Tímto výsledkem jsme se kvalifikovali do konferenčního finále "Západ".
Chlapcům děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme jim hodně úspěchů v dalších utkáních.

Výsledky:
SOŠ a SOU stavební Kolín - Gymnázium Legionářů Příbram 2:2 (1:0)
Gymnázium Legionářů Příbram - SG Kladno 4:4 (3:1)
SG Kladno - SOŠ a SOU stavební Kolín 2:3 (0:2)

Sestava vítězného týmu SOŠ a SOU stavební Kolín:
D. Záruba, D. Vyhnánek, M. Vojtíšek, V. Kopáček, V. Piskač, M. Kasal, S. Rossendorf, P. Saulich, A. Vyhnánek, T. Kopp, J. Ceral, J. Jelínek, J. Vlášek
Počet obrázků: 1 více...

Studentská soutěž statických modelů Hala roku junior 2018
I tento rok se naši žáci zapojili do soutěžní akce dřevěných a papírových modelů, kterou pořádá stavební fakulta na ČVUT v Praze. Principem této soutěže je zpravidla zhotovení modelu s co nejlepší efektivitou (tzn. co nejlehčí model s co největší únosností). Letos se výpravy 12. 1. 2018 zúčastnili žáci třetího ročníku oboru stavebnictví ve složení Zdeněk Vondráček, Josef Podroužek a Petr König. Ti si vybojovali 5. místo s příhradovým modelem jeřábu (hmotnost modelu 214 g a únosnost 4,86 kg) a 6. místo s papírovým modelem haly (hmotnost modelu 289 g a únosnost 8,1 kg). I přesto, že se nejednalo o vítěze soutěže, patří tato umístění z celkového počtu 28 týmů k velmi zdařilým. Kompletní výsledky a další informace o akci naleznete na http://www.fsv.cvut.cz/pr/halaarch.php.
Počet obrázků: 5 více...

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
V příjemné atmosféře školní sportovní haly proběhl ve středu 20. 12. 2017 turnaj našich žáků ve stolním tenisu. Této dopolední akce se zúčastnilo celkem 24 hráčů ze šesti tříd. Po úvodních kolech se vytvořila skupina šesti hráčů, kteří se systémem každý s každým utkali o celkové umístění. Zbylí hráči si změřili své síly ve velké skupině útěchy a především hráli takříkajíc na pohodu a pro radost, která provázela celý turnaj spolu s vánoční hudbou pro dokreslení sváteční atmosféry. Celé klání tak přineslo radost všem účastníkům, i když nevystoupali na vítěznou bednu.
Vítězem turnaje se stal Petr Saulich, druhé místo patřilo Zbyňku Trumpusovi, třetí pak obsadil Adam Brož. Další pořadí ve skupině bylo následující - čtvrté místo Jan Čárnogurský, páté Daniel Záruba a šesté David Chvojka.
Děkujeme všem hráčům za účast a předvedenou hru.

Mgr. Jan Musil
pořadatel turnaje
 

Umístění ve 12. ročníku Macharova pera
V podvečer 6. prosince 2017 zaplnili žáci, jejich rodiče a učitelé sál Městské knihovny v Kolíně. Vyhlašovaly se totiž výsledky 12. ročníku literární soutěže Macharovo pero. Za celou komisi přivítala všechny zúčastněné předsedkyně poroty spisovatelka paní Irena Fuchsová a uvedla, že do soutěže poslalo své práce přes 130 žáků a studentů nejen z Kolína a okolí, ale i z jiných krajů. Jak dodal ředitel Městské knihovny pan P.Kárník, rozhodování prý bylo náročné. V silné konkurenci gymnazistů obsadila studentka 1. ročníku Stavebnictví Kristýna Zemanová se svojí prací na téma Lež má krátké nohy nádherné 3. místo. Navázala tak na několikaletou tradici úspěšných umístění našich žáků v této literární soutěži, o kterou je rok od roku větší zájem. Celý večer příjemně plynul a díky náhodě bylo neplánovaně vyhlášeno i téma pro Macharovo pero 2018, a to Nikdo není dokonalý.
Počet obrázků: 2 více...
 

Úspěšná spolupráce stavebky se základními školami
V rámci provázanosti základního a středního školství došlo mezi SOŠ a SOU stavební Kolín a některými kolínskými i mimokolínskými základními školami k úzké spolupráci, která je přínosná pro obě strany. Čas od času naplní učebny i chodby stavební školy hlásky žáků ZŠ, které provedeme školou, ukážeme jim odborné učebny, nastíníme jim základy projektování. Dnešní děti se zajímají samozřejmě o prohlídku počítačových učeben, kde si mají možnost projektovací program sami vyzkoušet. V rámci tématu Člověk a svět práce nás navštěvují žáci 8. a 9. tříd, které v dílnách seznámíme s jednotlivými řemesly, dokonce si mohou vyzkoušet hned na místě svou manuální zručnost. Žáci nahlédnou pod pokličku práce instalatéra, zkusí si svařování plastů, pájení mědi. Jiní pracují se dřevem a v truhlárně vyrábějí dřevěné kostky, kuchyňská prkénka, poličky apod.. Ti nejodvážnější se nezaleknou ani zapojování elektroinstalačních komponentů. Mnoho dětí zjistí, že práce rukama je nejen baví, ale přináší jim i uspokojení. Máte vidět, jaká radost z nich vyzařuje, když si domů odnášejí vlastnoruční výrobek, na který by si jinak netroufly. Na odborném výcviku si dokonce některé ZŠ realizují vybrané hodiny vlastního pracovního vyučování či praktických činností. Stavební škola poskytuje prostory, materiál a odborný dohled. Žáci základních škol navštěvují naše učebny a dílny odborného výcviku v rámci této spolupráce několikrát do roka, někteří dokonce každý měsíc. Do spolupráce se základními školami se aktivně také zapojili samotní studenti SOŠ a SOU a vymysleli pro žáky ZŠ soutěž Modelumpus – modelování z vlnité lepenky, jejíž první ročník byl velmi úspěšný a ukázal, jak šikovné děti na základních školách máme. Očekáváme, že i do druhého ročníku se zapojí velké množství dětí a dají prostor své fantazii a zručnosti. Tato spolupráce se rozvíjí ke spokojenosti obou stran. Dnešní děti žijí ve světě techniky a elektroniky a u nás mají možnost vidět svět manuální práce. Setkají se s nástroji a stroji, které doma nemají, a některé neumí při první návštěvě ani pojmenovat. Když odcházejí, odnášejí si cennou zkušenost a možná také nasměrování do dalšího života, a to je cílem této spolupráce.
Počet obrázků: 4 více...
 

Přednášky - Preventivní program
Ve středu 15. listopadu se na naší škole uskutečnil celodenní blok zajímavých a přínosných přednášek v rámci Preventivního programu. Akce s názvem Exit tour se zúčastnilo celkem 15 tříd. Žáci ocenili připravenost u přednášejících i možnost diskutovat. Témata přednášek byla např. Život v závislosti, Moderní je nekouřit, Bolest jménem šikana, Sex, AIDS a vztahy, Kyberšikana atd. Součástí programu bylo i vystoupení americké kapely a možnost přímé komunikace v anglickém jazyce.

více...
 

Návštěva kolínské synagogy
V sobotu 4. listopadu 2017 skupina žáků SOŠ stavební a SOU stavební Kolín navštívila kolínskou synagogu, ve které se konala mše pod vedením rabína Aarona Goldsteina. Rabín Goldstein ze synagogy Northwood & Pinner Liberal přicestoval do Kolína se svými studenty z Londýna. Žáci obou měst se po mši vydali po stopách deportovaných židovských občanů Kolína a hledali jim dedikované stolpersteiny (kameny). Po vydatném obědě se všichni zúčastnění přesunuli na Starý židovský hřbitov, kde vyhledávali náhrobky slavných židovských osobností. Zajímavé několikahodinové setkání bylo ukončeno na Zálabí prohlídkou Nového židovského hřbitova, kde rabín Goldstein pronesl památeční řeč věnovanou obětem holokaustu. Aaron Goldstein přislíbil pomoc při realizování pobytu žáků kolínské školy v Londýně.
Počet obrázků: 3 více...
 

Návštěva naší partnerské školy v Oranienburgu
Za našimi přáteli z Oranienburgu jsme se vydali třetí týden v říjnu, abychom jim oplatili jejich milou návštěvu z června. Společným tématem obou setkání byla migrace jako fenomén nejen 21. století a také 10. jubileum našich vzájemných výměn. Všechny projekty, které jsou realizovány v rámci tohoto partnerství, jsou finančně podporovány Česko-německým fondem budoucnosti a městem Kolín. Na cestu jsme se vypravili v pondělí 16. října. Čekal nás celý týden v Německu a počasí slibovalo teplé dny. Po přivítání v partnerské škole a lehkém občerstvení jsme se vydali strávit zbytek dne v rodinách našich kamarádů. Již v úterý začal pestrý program. Nejprve jsme si připravovali prezentaci k desetiletému výročí naší spolupráce a po obědě jsme ji slavnostně předvedli i s hudebním doprovodem před žáky a učiteli GMOSZ. Poté jsme se odreagovali při workshopu s ghanským učitelem hry na bubny. Ve středu nás čekal Berlín. Dopoledne jsme se ubytovali v hostelu a pokračovali jsme prohlídkou uprchlického tábora Marienfelde. Tento prostor nejen sloužil a slouží jako místo pro uprchlíky, ale současně je zde prostor pro výstavy a setkávání. My zde hovořili se syrským uprchlíkem panem Jihadem Tellem, který přišel do SRN v roce 2012. Pomohl nám objasnit některé otázky fenoménu migrace. Odpoledne jsme doslova proskákali v zábavním centru Jump House. Po večeři jsme se šli projít nočním Berlínem. Čtvrtek jsme věnovali památkám Berlína a návštěvě budovy Reichstagu. Komentovaná prohlídka této nevšední budovy byla zakončena výstupem do kupole, odkud díky krásnému počasí byl vidět Berlín jako na dlani. Následoval rozhovor s poslancem za stranu Die Linke panem Petzoldem. Naši němečtí kamarádi se nebáli ptát a tak jsme se dozvěděli mnoho zajímavých věcí z práce německého zákonodárce. Zbytek dne byl ve znamení nákupů a společné večeře v pizzerii. V pátek nás čekalo už jen loučení a zhodnocení společného týdne. Obohaceni o nové zkušenosti a zážitky jsme se vydali na zpáteční cestu domů. Všichni se již těšíme na další setkání v Kolíně, které se uskuteční příští rok v červnu.
Počet obrázků: 5 více...
 

Informace k zahájení školního roku 2017/2018
Zahájení školního roku proběhne dne 4. 9. 2017 v 8:00 v budově SOŠ a SOU stavební Kolín, ulice Pražská 112. Žáci budou rozděleni do učeben dle rozpisu, který bude umístěn v atriu školy. Žáci prvních ročníků si přinesou psací potřeby a zálohu na čip (150,- Kč). Informace k organizaci školního roku včetně rozvrhu hodin předají žákům třídní učitelé.
 

novější aktuality starší aktuality