Přehled aktualit


Závěrečné zkoušky - září 2018
Závěrečné zkoušky se konají v týdnu od 17.9. do 21.9.2018. Konkrétní termíny vám sdělí třídní učitelé.
 

Němečtí studenti opět v Kolíně
Již 11 rokem pokračuje spolupráce mezi GMOSZ Oranienburg/Zehdenick, SRN a SOŠ a SOU stavební Kolín. V neděli 17. června 2018 jsme netrpělivě čekali na přátele z Německa na kolínském nádraží. Těšili jsme se, že se nejen seznámíme s novými kamarády, ale také, že prožijeme nezapomenutelný týden. Pomohli jsme jim se zavazadly a již na cestě do hotelu Theresia jsme si vyměňovali první informace.
Pondělí bylo tradičně věnováno prohlídce školy a našeho města. Pomocí jazykových animačních her jsme postupně ztráceli zábrany v komunikaci a po obědě jsme už kamarádům ukazovali krásy Kolína a hledali podle mapy Stolpersteiny - pamětní kameny. Odpoledne jsme se společně bavili ve Vodním světě.
V úterý jsme navštívili Kutnou Horu. Historické památky jsme se snažili našim přátelům přiblížit krátkým anglickým výkladem. Líbil se jim především chrám sv. Barbory a GASK a samozřejmě, že nám všem v horkém dni přišla k chuti výborná zmrzlina. Když jsme se vrátili zpět do Kolína a poobědvali, pracovali jsme na projektu. Výsledkem byly koláže s námětem Stolpersteinů. Večer jsme ještě stihli zajít na rozhlednu ve vodárenské věži.
Ve středu nás u hotelu čekal autobus, kterým jsme jeli do Terezína. Návštěva koncentračního tábora na nás hluboce zapůsobila. Prošli jsme si Malou i Velkou pevnost za výkladu profesionálních průvodců. Večer po návratu do Kolína jsme si zpříjemnili zpěvem a hraním volejbalu při grilovací párty.
Na čtvrtek byl naplánovaný výlet do Prahy. Ukázat naše hlavní město za jeden den je nemožné, přesto jsme se o to pokusili. Prošli jsme si památky v centru s průvodcem a poté jsme šli nakupovat. Příjemný den jsme zakončili skvělou večeří. A protože to byl náš poslední společný večer, vyrazili jsme se ještě chvíli bavit v Kolíně. Pátek byl den, kdy naši přátelé odjížděli zpět do svých domovů. Ještě předtím jsme však zhodnotili celý týden a rozdali si dárečky. Poté už zbývalo jen je doprovodit na nádraží a těšit se na říjnovou návštěvu v SRN.
Žáci SOŠ a SOU stavební Kolín
Počet obrázků: 5 více...
 

Odborná stáž v zahraničí
Žáci třetího ročníku oboru Stavebnictví strávili 2 týdny na odborných stážích v zahraničí (program ERASMUS+, KA1 - Vzdělávací mobilita jednotlivců, Mobilita žáků a pracovníků v odborném vzdělávání a přípravě.
Počet příloh: 1 více...
 

Maturitní maraton se blíží k cílové rovince
Ve středu 16. května začala na SOŠ a SOU stavební Kolín poslední část maturitních zkoušek, a to ústní zkoušky z českého jazyka a literatury, anglického jazyka a profilová zkouška z odborných předmětů. Své maturitní otázky si tento týden vylosují studenti dvou tříd oboru Stavebnictví, které příští týden v pondělí vystřídají studenti oboru Mechanik instalatérských a elektrotechnických zařízení. Od úterý se k nim připojí poslední dvě maturující třídy oboru Podnikání. Úspěšní absolventi si převezmou svá maturitní vysvědčení dne 1. 6. 2018 na kolínské radnici.
Počet obrázků: 5 více...
 

Projektujeme bez bariér
V letošním školním roce se naše stavební škola zapojila do spolupráce s organizací NIPI (Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, o.s.). Cílem bylo seznámit naše žáky třetího a čtvrtého ročníku oboru stavebnictví s problematikou navrhování a užívání staveb z hlediska bezbariérovosti. Za tím účelem proběhla v říjnu přednáška, kterou vedly specialistky v daném oboru Eva Václavková a Bc. Barbora Suchá. Zajímavým hostem byl Michal Vondráček, který jako vozíčkář dokázal přímo na místě ukázat možnou problematiku v jeho běžném životě. Na základě určitého seznámení s vyhláškou a některými specifikacemi o bezbariérovém navrhování byla pro žáky připravena menší projekční soutěž. Zde bylo hlavním úkolem vytipovat na Kolínsku veřejnou stavbu, která nesplňovala dané bezbariérové náležitosti. V průběhu zimy žáci zpracovali menší projektové dokumentace, které byly v lednu zaslány do organizace NIPI na odborné zhodnocení. Na jaře bylo provedeno vyhodnocení akce a za odvedenou práci byli i žáci finančně zajímavě odměněni, oceněným žáků gratulujeme a věříme, že nově nabité vědomosti využijí ve svém dalším profesním růstu.

1. místo – Michal Brachovec (třída S4) – objekt sokolovny v Kostelci nad Černými lesy
2. místo – Zdeněk Vondráček (třída S3) – objekt gymnázia v Kolíně
3. místo - Tomáš Gajdoštík (třída S4) – objekt SOŠ a SOU stavební Kolín
Zapsal: Ing Milan Kolek
Počet obrázků: 4 více...
 

Praktická MZ třídy ME4
V příloze naleznete rozpis praktické MZ.
Počet příloh: 1 více...
 

Rozpis ústních MZ - S4A, S4B
V přílohách najdete rozpis ústních MZ
Počet příloh: 2 více...
 

Stavební škola opět partnerem v akci STAVBA ROKU
Již po několikáté se naše škola zapojila do akce, při níž se hlasováním vybírají zajímavé stavby, které byly dokončeny v uplynulém roce a reprezentují určitou stavební oblast v Kolíně nebo jeho okolí. Proces hlasování proběhl na půdě naší školy dne 10. 4. 2018. Hojnou účast pozvaných 44 porotců tvořili zástupci odborných pedagogů a jiných odborníků stavebního zaměření (dopravní stavby, pozemní stavby, elektro, bezbariérový specialista, podnikatelé i ekonomové). Letošní novinkou byl výběr tzv. ekologické stavby. Úspěšnými stavbami v jednotlivých kategoriích se na prvních místech se staly:
- kategorie pozemní stavby – novostavba Rezidence street v Kolíně
- kategorie dopravní stavby – revitalizace teras za MSD v Kolíně
- kategorie bezbariérové stavby – novostavba Senior centra v Kolíně na Husově náměstí
- kategorie ekologické stavby – rekonstrukce pivovaru v Malešově

Jsme rádi, že se i letos měla možnost se naše škola zapojit do této prestižní akce a přiblížit tak studentům současnou místní výstavbu z běžného život. Bližší informace o akci samotné lze najít: na http://stavbaroku-strednicechy.cz/category/aktualni-rocnik/
Zapsal Ing. Kolek
Počet obrázků: 3 více...
 

Projekt "Můžeš podnikat“
SOŠ a SOU stavební se zapojila do projektu "Můžeš podnikat“. Cílem tohoto projektu je prostřednictvím osobního příběhu úspěšného podnikatele přivést mladé lidi k vlastní podnikatelské aktivitě, podpořit jejich motivaci, osobní iniciativu a kreativitu a nasměrovat je k vlastní profesní seberealizaci. Na semináři, který se pro budoucí maturanty konal dne 7.3.2018, vystoupila paní Ing. Magdalena Pavlíková, která podniká v oblasti racionální výživy a pan Martin Klazar, úspěšný v oboru financí a investic. Oba pozvaní hosté pohovořili o svém podnikání a studentům přiblížili složitou cestu od prvních kroků až k vybudování úspěšné firmy. Žáci velice pozitivně hodnotili otevřenou formu komunikace, zaujaly je především konkrétní příklady z praxe a v závěrečné diskuzi ocenili naprosto jasné a konkrétní odpovědi dotazovaných.
Počet obrázků: 4 více...
 

Středoškolská odborná činnost- školní kolo
Školní přehlídka středoškolské odborné činnosti se konala 15.3.2018
Soutěže se v tomto roce zúčastnilo 7 žáků se 6 pracemi v oboru č.11 Stavebnictví, architektura a design interiérů.
Zdeněk Vondráček, žák S3
Návrh bezbariérového přístupu do budovy Gymnázia Kolín
David Kučera a Robert Friga, žáci S2
Tradiční Japonská architektura
Martin Vahovský , žák S4B
Projekt rodinného domu
Lukáš Smolík, žák S4B
Projekt rodinného domu
Linda Zahajská , žákyně S3
Románská architektura
Jan Železný, žák S2
Architektura Persie
Žáci prezentovali a obhajovali své práce před odbornou hodnotící porotou.
Výsledky soutěže – viz příloha

Poděkování patří všem účastníkům a také členům komise ve složení: Ing. Minaříková školní garant, Ing. Forejt, Ing. Kolek.
 

  starší aktuality