Školní poradenské centrum sídlí v místnosti č. 312.

Kontakty:

Mgr. Jindřich Synek ml.: synek.j@ss-stavebnikolin.cz
Ing. Jiří Šlais: slais@ss-stavebnikolin.cz
Mgr. Otto Magát: magat@ss-stavebnikolin.cz
Mgr. Třískalová Libuše: triskalova@zsstarykolin.cz