V procesu profesní orientace má zvláště důležitý význam první volba povolání,tedy volba středoškolského vzdělání po ukončení základní školy. Přechod ze základní školy na střední stupeň vzdělání není faktickou volbou povolání,jedná se o první fázi profesní orientace člověka. Tato fáze je nejsložitější,protože poskytuje nejvíce možností, a je to zároveň akt, který směruje veškerou další profesní orientaci člověka. Navíc žák provádí první volbu v období, kdy ještě není pro ni zralý, a potřebuje nejvíce pomoci. Proto neorganizujeme klasické "Dny otevřených dveří", které jsou dle našeho názoru příliš formální,ale každému zájemci umožníme kdykoliv po předchozí (nejlépe telefonické) domluvě prohlídku školy nebo pracovišť praktického vyučování.

Při této příležitosti poskytnou určení pracovníci veškeré informace, týkající se:
 • otevírání studijních oborů a počtu přijímaných žáků
 • přijímacích zkoušek a pohovorů
 • profilu absolventa
 • obecných vědomostí, dovedností a postojů absolventů
 • odborných vědomostí, dovedností a postojů absolventů
 • mimoškolních aktivit
 • provozu školy
 • ubytování a stravování
 • dalšího studia na vysoké a vyšší odborné škole
 • kvalifikace pedagogických pracovníků
 • studia jazyků
 • uplatnění absolventů v praxi
Telefonní čísla

      326 653 930, 326 653 933 - informace o teoretickém vyučování
      326 653 960 - informace o praktickém vyučování

IČO:    00177032