Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.

Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve funkcích technicko- hospodářských v celé oblasti stavebnictví, a to jak v oblastech činností stavební výroby, přípravy staveb projektových prací, v laboratořích, v oblasti výzkumu, i na úseku správním. Studium dává široký odborný základ pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s Živnostenským zákonem. Rozdílnosti obsahu vzdělání v jednotlivých zaměřeních pouze podtrhují přípravu na uplatnění v té které oblasti činností, jsou vyjádřeny v profilu absolventa.